2011-09-12 13:27:50

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC NỮ TRINH MARIA ĐỐI VỚI MA QUỶ


... Kể từ tháng 6 năm 1986, Cha Gabriele Amorth là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận Roma. Chính Đức Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám Quản Roma đã ủy thác cho Cha nhiệm vụ này. Cha Gabriele Amorth thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô, năm nay 86 tuổi (1925).

Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu Công Giáo có một hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, Cha Gabriele Amorth đã xuất bản ba cuốn sách, ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của Cha, như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu Công Giáo. (Un esorcista racconta - Nuovi racconti di un esorcista - Esorcisti e Psichiatri).

Một hiện tượng lạ lùng: cuốn sách đầu tiên của Cha xuất bản tháng 9 năm 1990 bán ”chạy như tôm tươi”! Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách tái bản đến 8 lần! Rồi trong 2 năm 1991-1992 giáo phận Roma đã phải chỉ định thêm rất nhiều Linh Mục trừ quỷ. Hiện nay trong toàn nước Ý có 180 Linh Mục trừ quỷ.

Năm 1990, Cha Gabriele Amorth thành lập Hội Linh Mục Trừ Quỷ tại Ý. Và từ năm 1996 Cha là Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc Tế Các Linh Mục Trừ Quỷ.

Trong chương kết của cuốn sách thứ hai: ”Những chuyện kể mới của một Linh Mục trừ quỷ”, xuất bản tháng 10 năm 1992, Cha Gabriele Amorth dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ MARIA đối với ma quỷ.

Sau khi lược qua các trình thuật Kinh Thánh, mô tả Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là kẻ thù và là người chiến thắng ma quỷ, đặc biệt nơi chương III của Sách Sáng Thế và chương XII của sách Khải Huyền, Cha Gabriele Amorth ghi lại những lời ma quỷ ca tụng quyền năng của Đức Mẹ MARIA. Cha viết.

Cha Faustino Negrini - Linh Mục bạn tôi - từng thi hành chức vụ trừ quỷ nhiều năm nơi đền thánh Stella thuộc giáo phận Brescia (Bắc Ý), trong một buổi trừ quỷ đã hỏi ma quỷ:
- Tại sao ngươi hãi hùng kinh khiếp mỗi khi ta kêu tên Đức Trinh Nữ MARIA?

Tên quỷ trả lời, qua miệng của người bị nó ám hại:
- Bởi vì Đức Mẹ MARIA là Thụ Tạo khiêm tốn nhất trong mọi loài thụ tạo, còn tôi là tên kiêu căng nhất; Đức Mẹ MARIA là Người tuân phục nhất, còn tôi là tên phản động nhất chống lại THIÊN CHÚA; Đức Mẹ MARIA là Đấng Trinh Khiết Vẹn Tuyền nhất, còn tôi là tên bẩn thỉu nhất ..

Nhớ lại lời kể của Linh Mục bạn nên hồi năm 1991, trong một vụ trừ quỷ, tôi nhắc lại ba điều ma quỷ bị bó buộc xưng thú rồi ra lệnh cho tên quỷ:
- Đức Trinh Nữ MARIA được ca tụng bởi ba nhân đức. Bây giờ ngươi phải nói cho ta biết nhân đức thứ tư, nhân đức mà ngươi rất sợ hãi.

Tên quỷ trả lời ngay, ngoài mức chờ đợi của tôi:
- Đức Trinh Nữ MARIA là Thụ Tạo duy nhất có thể chiến thắng được tôi hoàn toàn, bởi vì Đức Trinh Nữ MARIA không hề dính chút bợn nhơ của tội lỗi!

Nếu chính ma quỷ nói như thế về Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, thì chúng tôi - những Linh Mục trừ quỷ - phải nói thế nào về Đức Mẹ MARIA đây???

Hơn ai hết, Linh Mục chúng tôi là những người có thể nói là đã cảm nghiệm một cách cụ thể quyền năng của Đức Mẹ MARIA. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ MARIA đúng thật là Đấng Trung Gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là Người đã luôn luôn cầu khẩn được Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ!

Mỗi khi bắt đầu nghi thức trừ quỷ, nếu nạn nhân là người bị quỷ ám thật sự, thì tức khắc người ta nghe tên quỷ chửi bới và tìm cách trốn tránh:
- Tôi ở đây thật tốt; tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này; ông chỉ là một tên yếu đuối; ông không chống nổi tôi đâu, chỉ mất thời giờ thôi!

Thế nhưng từ từ sau đó, khi nhắc đến danh thánh Đức Nữ Trinh MARIA, tên quỷ đổi giọng ngay. Hắn ta nói:
- Chính Bà Ấy muốn tôi ra khỏi đây; tôi không thể nào chống lại Bà Ấy; nói với Bà Ấy là đừng có cầu khẩn cho người này; Bà Ấy yêu thương người này quá đỗi; như thế thì tôi không còn làm ăn gì được nữa ..

Rất nhiều lần, trong các buổi trừ quỷ, ngay từ đầu tôi cảm nhận được sự can thiệp của Đức Trinh Nữ MARIA, bởi vì tên quỷ rên rỉ:
- Tôi ở đây yên hàn như vậy mà Bà Ấy gửi ông đến; tôi biết tại sao ông đến đây, vì chính Bà Ấy muốn như vậy; nếu Bà Ấy không can thiệp, thì có lẽ ông và tôi chẳng bao giờ gặp nhau và ông cũng chẳng làm gì được tôi!

Thánh tiến sĩ Bernard thành Clairvaux (1090-1153) trong bài giảng nổi tiếng về vai trò trung gian của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đã nói: Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi”. Câu nói này tôi học biết từ niên thiếu, nhưng giờ đây, trải qua cuộc đời Linh Mục và nhất là, trải qua kinh nghiệm trừ quỷ, tôi càng hiểu và cảm nghiệm sâu xa hơn câu nói của thánh Bernard, và đến lượt tôi, tôi cũng tuyên xưng với trọn xác tín của mình rằng:

- Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi. Nhờ Đức Mẹ mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến với chúng ta và nhờ Đức Chúa GIÊSU mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của THIÊN CHÚA CHA, một chương trình không hề thay đổi. Mỗi một ơn lành đều qua tay Đức Mẹ MARIA và nhờ Đức Mẹ mà chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát, an ủi và làm vui mừng...

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.
Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.
Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹớng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.
Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi ngưi được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nưc Chúa được mở rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đ lưu truyền cho hậu thế ơn che ch đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.

(Gabriele Amorth, ”NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA”, Edizioni Dehoniane Roma, 10/1992, trang 213-222)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
All the contents on this site are copyrighted ©.