2011-09-12 17:10:20

Kraków: ruszyła Szkoła Wychowawców


12 września miała miejsce w Krakowie inauguracja siódmej już edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. bł. Jana Pawła II. Uroczystej Mszy koncelebrowanej na rozpoczęcie dwuletniej formacji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Szkoła organizowana jest przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Dwuletnią formację rozpoczyna osiemdziesięciu wychowawców ze środowisk diecezjalnych i zakonnych. Wśród nich są rektorzy, wicerektorzy, ojcowie duchowni, prefekci, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Uczestnicy Szkoły pochodzą nie tylko z Polski, ale również z Białorusi i Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier. Zajęcia, obejmują wykłady i konwersatoria, warsztaty oraz indywidualne rozmowy formacyjne.

U podstaw proponowanych zajęć stoi zasada: „Od mojej osobistej formacji do formacji powierzonych mi osób”. W każdym dniu zajęć duży akcent położony jest na modlitwę Słowem Bożym przeżywaną w dynamice lectio divina, w klimacie ciszy i pustyni.

K. Wons SDS, KrakówAll the contents on this site are copyrighted ©.