2011-09-12 17:06:39

Chile: spotkanie biskupów trzech krajów Ameryki Łacińskiej


Biskupi Chile, Peru i Boliwii zamierzają urządzić spotkanie młodych z tych krajów w ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży, planowanego za dwa lata w Rio de Janeiro. Był to jeden z tematów zebrania rad stałych trzech tamtejszych episkopatów, które zakończyło się wczoraj w Santiago de Chile. Do spotkań biskupów sąsiadujących ze sobą i bliskich sobie kulturowo krajów latynoamerykańskich zachęca Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM. Stałe rady konferencji biskupów Chile, Peru i Boliwii spotkały się już po raz czwarty, począwszy od roku 2000.

Jak dowiadujemy się z wydanego na zakończenie oświadczenia, biskupi zebrani tym razem w chilijskiej stolicy rozmawiali o bogactwie wiary swoich narodów, wyrażającym się w pobożności ludowej. Zarazem wskazali na liczne przejawy ubóstwa. Przyczyniają się do niego m.in. zmiany klimatyczne, pogarszające jeszcze sytuację najuboższych i przyczyniające się do powiększania różnic społecznych. Członkowie rad stałych episkopatów Chile, Peru i Boliwii poruszyli sprawy ludzi pozbawionych godnej pracy, emigrantów, handlu narkotykami. Wezwali polityków do pokojowego rozwiązywania problemów na drodze dialogu. Podkreślili rolę, jaką na tym polu mogą odegrać uniwersytety katolickie.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.