2011-09-12 18:24:48

Benedictus XVI till unga förlovade: Var inte rädda att påta er äktenskapets ansvar


(12.09.11) På söndagseftermiddagen i Ancona mötte påven unga förlovade par på Piazza del Plebiscito och uppmanade dem att reflektera över förlovningsperioden som "en trosvandring" och att inte vara rädda för att påta sig äktenskapets ansvar.

Påven sade att han var glad över att kunna avsluta sitt apostoliska besök tillsammans med ungdomar – ”som om jag anförtror arvet från denna nådehändelse till era unga liv." "Eukaristin” sade påven ”är Kristi gåva för världens frälsning, och innehåller sanningen i det ni upplever: Kristi kärlek fullkomnar den mänskliga kärleken".

Han påminde dem att "upplevelsen av kärlek har inom sig Guds kraft" och han uppmanade dem att förstå förlovningsperioden och äktenskapsförberedelserna som "en trosvandring". "Återupptäck Jesus Kristus och hans centralitet inom era liv som ett par och i Kyrkan", sade han. "Förlora inte den avgörande betydelsen av detta möte" tillade påven och underströk att ”genom Eukaristin föds den kristna förståelsen av existensen och ett nytt sätt att leva på."

"Var inte rädda” sade påven ”att påta er det ansvar som äktenskapet innebär, var inte rädda att ingå i detta "stora mysterium", där två människor blir till ett kött." För påven är samboende inte en "garanti för framtiden". Genom att "bränna upp etapperna bränner upp man kärleken som istället behöver etapper och gradvishet; man måste ge plats för Kristus, som kan göra den mänskliga kärleken trofast, lycklig och oupplöslig."

"Var beredda att säga med övertygelse ’för evigt’" fortsatte påven. ”Oupplösligheten är en gåva som man önskar sig innan den blir till ett villkor, det är något man söker och vittnar om under människolivets alla föränderliga situationer." Lojalitet och kontinuitet” sade påven ”göra även att unga människor "kan vara öppna för livet, att bli föräldrar."

Förlovade par, tillade påven, borde sedan inte låsa in sig i sin "intimitet", utan se till att deras förhållande blir "aktiv och ansvarstagande inom samhället." "Trohet, oupplöslighet och överföringen av livet är grundpelarna i varje familj, som är det sanna gemensamma bästa, och en oumbärlig tillgång för hela samhället” avslutade han och uppmanade ungdomarna med orden: ”från och med nu, baserade i detta på er vandring mot bröllopet och som vittnen inför era vänner utför ni en värdefull tjänstgöring!”
All the contents on this site are copyrighted ©.