2011-09-11 18:52:04

Ukraiński Kościół Greckokatolicki przygotowuje wprowadzenie katechumenatu


Grekokatolicy wprowadzą katechumenat wzorowany na przygotowaniu kandydatów do chrztu w chrześcijaństwie pierwszych wieków. Mówiono o tym na Synodzie Biskupów Cerkwi Ukraińskiej, kończącym się dziś w Kurytybie. W mieście tym, będącym też znanym ośrodkiem polonijnym, istnieje już od 40 lat greckokatolicka diecezja dla licznych w Brazylii Ukraińców.

Wprowadzeniem katechumenatu ukraińscy grekokatolicy zajmują się już od dwóch lat, odkąd Synod Biskupów powołał w tym celu specjalną grupę roboczą. Z dotychczasowymi owocami jej prac zapoznał się tegoroczny synod, kierowany po raz pierwszy przez wybranego w marcu kijowsko-halickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka. Głównym tematem obrad był program duszpasterski na najbliższych 10 lat, w którego skład wchodzi też katechumenat. Synod zlecił komisji liturgicznej opracowanie obrzędów na poszczególne etapy przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Natomiast grupa robocza ds. katechumenatu ma przygotować materiały duszpasterskie służące wprowadzania kandydatów w tajemnice wiary. Udostępni się je również duszpasterzom, których parafianie zostali wprawdzie ochrzczeni, ale – zwłaszcza w okresie sowieckim na Ukrainie – nie otrzymali odpowiedniej katechizacji, pozostając chrześcijanami tylko z imienia. Również tych ochrzczonych dorosłych trzeba wprowadzić w życie Kościoła, podobnie jak kandydatów do chrztu.

ak/ rv, risu
All the contents on this site are copyrighted ©.