2011-09-10 16:55:23

Węgry: nie wstydź się, że jesteś katolikiem!


Do deklarowania tożsamości i przynależności do Kościoła katolickiego zachęcają Węgrów tamtejsi biskupi. Apel ma związek z październikowym spisem powszechnym nad Dunajem. Episkopat Węgier na zakończenie jesiennego spotkania plenarnego, które odbywało się w Budapeszcie, omówił wyzwania duszpasterstwa młodzieży pochodzącej ze środowisk romskich. Biskupi przedyskutowali nowe inicjatywy edukacyjne i formacyjne dla młodych Cyganów. Podjęli decyzję, że powstaną nowe katolickie żłobki, mieszkania socjalne oraz świetlice dla uczących się Romów. Program ten obejmie diecezje, w których mieszka najwięcej osób z tej grupy etnicznej.

Zaangażowanie węgierskiego Kościoła na rzecz mieszkańców najbardziej zacofanych gospodarczo i społecznie rubieży Węgier jest powszechnie ceniona. Szczególnie w rejonach, gdzie znajdują się znaczne skupiska ludności romskiej. Rola katolików na płaszczyźnie nie tylko duszpasterskiej, ale również oświatowej, społecznej, charytatywnej, jest bardzo wysoko notowana przez rząd w Budapeszcie. Władze państwowe starają się szczególnie ją mocno wspierać i utrzymują dobre stosunki z katolikami obu opbrządków. Np. nowe prawo wyznaniowe ma zrównać dotacje edukacyjne dla szkół samorządowych i katolickich.

se/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.