2011-09-09 17:12:24

Påven kopplar upploppen i England till relativismen


(09.09.11) Storbritanniens nya ambassadör vid den Heliga Stolen presenterade på fredagen sina kreditivbrev till påven Benedictus XVI och underströk den brittiska regeringens önskan om ett "allt närmare samarbete mellan Storbritannien och den Heliga Stolen". I sitt tal till påven betonade ambassadör Nigel Baker områden av gemensamt intresse, i synnerhet kampen mot klimatförändringen, utarbetandet av ett internationellt avtal om vapenhandel och uppnåendet av millennieutvecklingsmålen.

I sitt tal till den nya ambassadören reflekterade Benedictus XVI över sitt apostoliska besök till Storbritannien i september förra året och kopplade upploppen i England till relativismen. Han betonade vikten av att främja bestående värden som inte bara kan uttryckas i rättsliga termer. Han uppmanade den brittiska regeringen att förankra sin politik i objektiva värden, som han sade var "särskilt viktigt i ljuset av händelserna i England i somras".

Benedictus XVI sade att "När politiken inte förutsätter eller främjar objektiva värden, resulterar det i en moralisk relativism, som i stället för att leda till ett samhälle som är fritt, rättvist och barmhärtigt, istället tenderar till att skapa frustration, förtvivlan, själviskhet och ett förakt för andras liv och frihet.”

"Beslutsfattarna har därför rätt att genast söka efter sätt att upprätthålla hög kvalitet inom utbildning, att främja social och ekonomisk rörlighet, att undersöka sätt att främja långsiktig sysselsättningen och att sprida välståndet mycket mer rättvist och generellt genom hela samhället" sade påven.

"Dessutom kommer det aktiva främjandet av de grundläggande värdena hos ett sunt samhälle, genom försvarandet av liv och familj, barnens moraliska uppfostran och en broderlig hänsyn till de fattiga och svaga, utan tvivel att hjälpa till att återuppbygga en positiv känsla av personlig plikt och kärlek inför både vänner och främlingar i det lokala samhället" tillade Den Helige Fadern.
All the contents on this site are copyrighted ©.