2011-09-09 17:10:48

Benedictus XVI till Ancona: Eukaristin i det dagliga livet


(09.09.11)Benedictus XVI kommer att hålla sitt första möte någonsin med unga förlovade par på söndagen i samband med sitt apostoliska besök till den italienska staden Ancona där han kommer att avsluta landets 25:e Eukaristiska kongress. Kyrkan i Italien har organiserat Eukaristiska kongresser sedan 1891.

Kongressen som invigdes den 3 september och som avslutas nu på söndag i hamnstaden vid det adriatiska havet har temat: "Herre, till vem ska vi gå? Eukaristin i det dagliga livet.” Klockan 10 kommer den Helige Fadern att leda en Mässa vid Anconas skeppsvarv för att avsluta kongressen. Han äter sedan en lunch med regionens biskopar tillsammans med deltidsanställda, arbetslösa och fattiga som vårdas av Caritas. Under eftermiddagen kommer han att träffa familjer och präster i basilikan San Cyriacus, och sedan kommer han att tala till unga par på Piazza del Plebiscito innan han återvänder till Vatikanen.

Firandet av den tjugofemte italienska Eukaristiska kongressen innebär också en serie kulturella evenemang, bland annat en utställning med titeln "Vid Herrens bord: europeiska mästerverk från Rafael till Tiepolo", som hålls i staden fram till den 8 januari 2012. Utställningen innehåller en rad italienska och europeiska verk från 1400talet och framåt.

Temat är hur den sista måltiden har tolkats av konstnärer från två olika perspektiv: inrättandet av Eukaristin och apostlarnas gemenskap. Evenemanget, som arrangeras av det italienska kulturministeriet och Vatikanmuseerna, innehåller också liturgiska bägare från regionen Marche, i synnerhet gåvor från påvar under loppet av århundraden till de olika kyrkorna i regionen.
All the contents on this site are copyrighted ©.