2011-09-08 17:13:49

Szwajcaria: Kościół pozytywnie o konwencji chroniącej macierzyństwo


Komisja Sprawiedliwości i Pokoju przy Konferencji Episkopatu Szwajcarii zaapelowała do władz tego kraju o ratyfikowanie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o ochronie macierzyństwa. Chodzi o akt prawny zobowiązujący sygnatariuszy do zabezpieczenia równych szans pracowniczych dla kobiet i mężczyzn przy jednoczesnej ochronie instytucji rodziny, zwłaszcza w kontekście posiadania i wychowania potomstwa.

Zdaniem szwajcarskiego Kościoła konwencja może rzeczywiście posłużyć zakładanemu celowi, przyczyniając się do dobrobytu rodziny i równouprawnienia płci. Jednocześnie biskupi opowiedzieli się za modyfikacją jednego z punktów konwencji w ten sposób, aby przerwy w pracy dla matek karmiących piersią swoje dzieci były uznawane za pracę i jako takie wynagradzane. Zdaniem Kościoła Szwajcaria ratyfikując konwencję o ochronie macierzyństwa przyczyniłaby się do promocji zawartych w niej idei, stanowiących wyraz troski o prawa człowieka.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.