2011-09-08 17:08:01

Benedykt XVI do indyjskich biskupów: Kościół służy całemu społeczeństwu wychowując do prawdy


W Indiach bardzo liczne instytucje katolickie dają świadectwo miłości Boga do ludzi poprzez dzieła miłosierdzia. Pełnią je w parafiach, szkołach, sierocińcach, szpitalach czy przychodniach lekarskich, które dają nieoceniony wkład w dobro nie tylko katolików, ale całego społeczeństwa. Przypomniał o tym Papież, przyjmując w Castelgandolfo kolejną grupę indyjskich biskupów obrządku łacińskiego, składających wizytę ad limina Apostolorum. Przybyli oni z południowo-zachodniej części tego azjatyckiego kraju, m.in. z Bombaju.

Benedykt XVI wskazał na szczególne znaczenie, jakie ma tam prowadzona przez Kościół oświata. Pozwala ona młodzieży dojrzewać duchowo i umysłowo, zaznajamiając ją z dziedzictwem wcześniejszych pokoleń i przygotowując do życia. Ojciec Święty zachęcił tamtejszych biskupów do troski o wysoki poziom szkół i o to, by były one naprawdę katolickie. Mają przekazywać prawdy i wartości konieczne do zbawienia duszy i budowy społeczeństwa. Pouczaniu o prawdzie intelektualnej i moralnej służą nie tylko szkoły, ale cała działalność Kościoła.

„Ta zbawcza prawda, stojąca w centrum depozytu wiary, musi stanowić podstawę wszelkich wysiłków podejmowanych przez Kościół – mówił Papież. – Należy ją proponować innym zawsze z szacunkiem, ale też bez kompromisów. O umiejętność przedstawiania prawdy w sposób uprzejmy, ale stanowczy, mają zabiegać zwłaszcza ci, którzy nauczają w katolickich wyższych instytucjach oświatowych i którym powierzono kościelne zadanie wychowywania seminarzystów, zakonników czy wiernych świeckich w zakresie teologii, katechezy albo duchowości chrześcijańskiej. Na nauczających w imieniu Kościoła spoczywa szczególny obowiązek wiernego przekazywania bogactw Tradycji zgodnie z Magisterium i w sposób odpowiadający dzisiejszym potrzebom. Studenci mają bowiem prawo do całego intelektualnego i duchowego dziedzictwa Kościoła. Duchowni, zakonnicy i świeccy liderzy wspólnoty chrześcijańskiej ze zdrową formacją i oddani miłości w prawdzie będą lepiej potrafili przyczyniać się do wzrastania Kościoła i do rozwoju indyjskiego społeczeństwa”.

Papież wskazał na potrzebę pogłębiania wiary wszystkich katolickich wychowawców, tak duchownych, jak świeckich. Zachęcił też indyjskich biskupów do troski o budzenie wśród młodzieży powołań kapłańskich i zakonnych.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.