2011-09-08 17:09:48

Abp Vegliò: nikt nie może się wymknąć misji Kościoła


Działalność Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących świadczy o uniwersalności Kościoła. Swoją ewangelizacyjną misją ma on bowiem objąć wszystkich ludzi na świecie, również tych, którzy nie mają stałego miejsca pobytu lub przebywają poza domem – powiedział przewodniczący watykańskiej dykasterii na trwającym w Ankonie włoskim krajowym kongresie eucharystycznym. Abp Antonio Maria Vegliò mówił o relacji między Eucharystią a zadaniami kierowanej przez niego papieskiej rady.

Odwołując się do nauczania Benedykta XVI włoski duchowny zaznaczył, że Najświętszy Sakrament jako miejsce spotkania z Chrystusem uświadamia nam potrzebę dzielenia się ze wszystkimi ludźmi tym wielkim darem, jakim jest dla świata Syn Boży i Jego miłość. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących to po prostu ukonkretnienie tej misji w odniesieniu do ludzi, którzy często wymykają się normalnym strukturom duszpasterstwa, jak Cyganie, uchodźcy, cyrkowcy, marynarze, piloci, turyści czy studenci zagraniczni. Abp Vegliò podkreślił, że zadaniem watykańskiej dykasterii jest jedynie koordynacja i uwrażliwianie Kościoła na ten problem. Samo zaś duszpasterstwo leży już w gestii poszczególnych wspólnot lokalnych – powiedział w Ankonie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.