2011-09-07 17:41:35

Benedictus XVI främjar interreligiöst möte om ”Guds ord” i Bose


(07.09.11) "Berikade av de heliga Skrifterna, älskade både i Orienten och i Väst, hoppas jag att mötet kommer att väcka ett förnyat engagemang för andlig gemenskap och evangelisk vittnesbörd". Detta skrev Benedictus XVI till deltagarna i det 19:e ekumeniska mötet om ortodox andlighet som öppnades i Bose på onsdagen. Initiativ främjas av Bose-klostret i Norditalien i samarbete med patriarkaten i Konstantinopel och Moskva.

I ett telegram undertecknat av Vatikanens statssekreterare Kardinal Tarcisio Bertone, sände påven sin apostoliska välsignelse till deltagarna och arrangörerna av det internationella ekumeniska mötet. Några av världens mest erkända bibelforskare och de viktigaste företrädarna för flera ortodoxa kyrkor deltar i mötet, vars tema i år är "Guds Ord i det andliga livet". Mötet pågar fram till den 10 september.

Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus I skickade också ett budskap till mötet i Bose. Han hoppades att "Guds levande ord, ska kunna förändra våra liv till att bli levande celler i Kristi kropp, en efter en, droppe efter droppe". "Guds Ord - fortsatte Bartolomeus I - är inte bara något inspirerande eller auktoritativt. Det bestämmer och leder det andliga livet, och är "lampan under vår vandring och ljuset på vår väg". Det är ett levande ord som vi ombeds att lyssna till och lyda, som vi måste ansluta oss till och följa".

Mötet öppnades även med ett budskap från patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland. "Problemen som valts för årets debatt - skrev den ryske patriarken – är en reflektion över själva grunden i att vara kristen: på substansen som föder den mänskliga själen, som stärker tron och banar vägen till kunskap om Gud". Han skrev att helgonens liv "visar oss hur de förändrade sina liv och uppnådde helighet genom att lyssna till och fullborda Guds Ord. Jag hoppas att detta möte kommer att hjälpa oss återupptäcka detta ämne, som är så viktigt och aktuellt".
All the contents on this site are copyrighted ©.