2011-09-06 19:44:40

Niemcy: publikacja podręcznika papieskiej teologii


Episkopat Niemiec opublikował dziś mini-kompendium tekstów Josepha Ratzingera. Podręcznik teologii papieskiej dostępny jest na stronach internetowych episkopatu i ma być pomocą w przygotowaniu się wiernych do wizyty Benedykta XVI w ojczyźnie, która rozpocznie się za nieco ponad dwa tygodnie.

„Wiara Kościoła. Podręcznik teologiczny tekstów Josepha Ratzingera”, tak brzmi tytuł kompendium przygotowanego przez Instytut Papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie. Na 150 stronach zebrane są podstawowe zagadnienia wiary i życia Kościoła. W alfabetycznym zestawieniu od adwentu po zwątpienie instytut przedrukował fragmenty najważniejszych teologicznych prac Benedykta XVI. Znaleźć tu można zagadnienia dotyczące modlitwy, liturgii czy sakramentów, ale także takie pojęcia jak ekumenizm, Europa, filozofia, Jezus Chrystus, katecheza, Maryja i Tradycja. W przypisach czytelnik znajdzie materiały źródłowe, wśród nich najczęściej cytowane podstawowe dzieło Josepha Ratzingera „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”.

Jak napisał we wprowadzeniu do podręcznika przewodniczący niemieckiego episkopatu abp Robert Zollitsch, celem publikacji jest „lepsze zrozumienie tego imponującego i bogatego skarbu”, jakim jest teologia Josepha Ratzingera oraz lepsze przygotowanie do zbliżającej się pielgrzymki papieża do Niemiec.

Najnowszą publikację niemiecki episkopat chce udostępnić jak największej liczbie osób, stąd możliwość bezpłatnego pobierania wersji cyfrowej z oficjalnej strony episkopatu (www.dbk.de).

Tomasz Kycia, BerlinAll the contents on this site are copyrighted ©.