2011-09-06 19:43:35

Brazylia: międzynarodowe spotkania ukraińskich grekokatolików


W brazylijskim stanie Paraná zorganizowano dwa ważne wydarzenia dla wspólnoty Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Pierwszym z nich była międzynarodowa konferencja, po ukraińsku Sobór (31 sierpnia – 4 września), a drugim Synod Biskupów (5 – 10 września). Na te dwa spotkania przybyło w sumie ponad 300 osób z Argentyny, Australii, Francji, Kanady, Niemiec, Paragwaju, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, oraz oczywiście Brazylii. Międzynarodowe spotkania z udziałem biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich z wszystkich eparchii Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, odbywają się co pięć lat. Tym razem ma to miejsce poza Ukrainą. Wybrano Brazylię ze względu na 120. rocznicę przybycia emigracji ukraińskiej do tego kraju.

Pierwsze ze spotkań przedstawicieli światowej wspólnoty ukraińskiej odbywało się w parańskim mieście Prudentópolis, gdzie społeczność ukraińska liczy ponad 37 tysięcy osób, czyli 75 proc. mieszkańców. Czterodniowe obrady poświęcone były kwestii powołania do życia zakonnego. „W tym czasie, koncentrujemy się na treści i formie życia osób zakonnych – powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk. – Cerkiew ukraińska w Ameryce Łacińskiej była organizowana przez zakonników. To oni są siłą naszego Kościoła. Przez ostatnie stulecie zakonnicy posługiwali Ukraińcom w różnych krajach ich osiedlenia”.

Natomiast Synod biskupów tego Kościoła odbywa się w domu rekolekcyjnym archidiecezji rzymskokatolickiej w Kurytybie i uczestniczy w nim 40 hierarchów przybyłych z Ukrainy i światowej diaspory. W Synodzie uczestniczą również przewodniczący episkopatu brazylijskiego (CNBB) kard. Raymundo Damasceno Assis oraz nuncjusz apostolski abp Lorenzo Baldisseri.

„Gratuluję imigrantom ukraińskim: wiernym, kapłanom diecezjalnym i zakonnikom bazylianom, którzy 120 lat temu przybyli do Brazylii i osiedlili się przede wszystkim tutaj, w stanie Paraná, i przyczynili się bardzo do rozwoju tego regionu poprzez swoją pracę, bogate dziedzictwo tradycji kultury i religii” – powiedział kard. Raymundo Damasceno Assis.

Uroczysta Mszą celebrowana 11 września w katedrze ukraińskiej św. Jana Chrzciciela w Kurytybie zakończony Synod Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej.

Społeczność ukraińska w Brazylii szacowana jest na około 500 tys. osób. Zdecydowana jej większość koncentruje się w stanie Paraná.

Z. Malczewski, TChr, BrazyliaAll the contents on this site are copyrighted ©.