2011-09-05 16:05:28

Indiens biskopar fokuserar på trosutbildning och vittnesbörd


(05.09.11) Kristendomens rötter i Indien går tillbaka till apostoliska tider, enligt traditionen var aposteln Tomas den första som förde evangeliet till dessa stränder. Idag är kyrkan i Indien en ungdomlig, levande och aktiv deltagare i landets samhällsliv. Men Kyrkans bidrag till det indiska samhället är oproportionerligt med dess medlemsantal. Högst 2,0 % av Indiens befolkning är katoliker, men den katolska Kyrkan driver mer än en femtedel av alla vårdcentraler i landet. Kyrkan har också tagit en ledande roll i strävan efter en integrerad mänsklig utveckling i Indien och har därför placerat över 60 % av sina katolska skolor på landsbygden. På lördagsmorgonen mötte sex biskopar från centrala och sydvästra Indien den Helige Fadern. Biskoparna från Karwar i närheten av Goa, Mangalore längre söderut och centrala Gulbarga är nämligen i Rom på deras Ad Limina besök.

En av biskoparna som påbörjade sina olika möten i torsdags var Biskop Thomas Dabre från Poona stift, 150 km sydost om Mumbai. Han säger att biskoparna är inriktade på utbildandet av lekmän och präster, så att Kyrkan kan ge en mer effektiv vittnesbörd om evangeliet. "Den Helige Fadern var mycket nöjd med vårt arbete", sade han till Vatikanradion efter sitt möte. "Vi betonar utbildandet av lekmän, den vidare utbildningen av präster, interreligiös dialog, ekumenik och harmoniska relationer med människor från andra religioner och kulturer." Biskop Dabre fortsatte med att säga att den Helige Fadern uppmanade biskoparna att fortsätta sitt arbete inom utbildning, katekesundervisning och prästernas andliga utbildning. "På detta sätt", sade han, "är vi alltid i gemenskap med Jesus Kristus och vi kan dela Kristi kärlek med folket i andra religioner i Indien.”

All the contents on this site are copyrighted ©.