2011-09-05 15:15:26

"Grundstenar i den kristna gemenskapen: bön och broderlig tillrättavisning" Påvens Angelus


(05.09.2011) ”Det finns en viss grad av "delat ansvar" i det kristna livet, och det gäller broderlig tillrättavisning och gemensam enig bön. Detta betonade påven Benedictus XVI under söndagens Angelusbön som han ledde från borggården till det Apostoliska Palatset i Castel Gandolfo. Vid slutet av Angelusbönen välsignade påven öppnandet av den nationella eukaristiska kongressen i Ancona, som han kommer att besöka personligen nästa söndag, för att leda avslustingsfirandet.

Broderlig tillrättavisning och gemensam bön. Dessa är "grundstenarna" i de första kristna församlingarna. Benedictus XVI, fokuserade med hjälp av söndagens läsning tagen ur Matteusevangeliet, på dessa två grundstenar, när han inför de samlade pilgrimerna och troende förklarade att de båda är uttryck för broderlig kärlek. Den första, broderlig tillrättavisning, talar Jesus själv om i detalj hur man tillämpar och påven upprepade det:

"Om din broder har gjort dig någon orätt, måste jag först och främst bemöta honom med kärlek, tala med honom personligen, och påpekade att det han sagt eller gjort inte är bra. Denna metod kallas broderlig tillrättavisning: det är inte en reaktion på förödmjukelsen, utan en reaktion som grundar sig i kärleken till sin bror", sa påven.

”Det kan vara så att ens bror, även om han blir bemött på detta sätt, inte vill ta sitt förnuft till fånga”, fortsatte påven, ”Evangeliet råder då till en viss gradvishet. Fler personer talar med brodern, och om han vägrar lyssna informerar man hela församlingen. Och om inte det räcker måste man låt honom känna av separationen som han själv har orsakat, när han skiljt sig från gemenskapen med Kyrkan":

"Allt detta tyder på att det finns ett delat ansvar på det kristna livets väg: alla som är medvetna om sina egna begränsningar och brister, är kallade att välkomna den broderliga tillrättavisningen och hjälpa andra i detta.”

Påven förklarade sedan kärlekens andra "frukt" i en kristen gemenskap, den gemensamma bönen. En bön vars styrka är Jesu löfte: " allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

”Det är en slags bön”, sa Benedictus XVI som visar att när den kristna gemenskapen är "enad och enhälligt", är den en återspegling av kärlekens "perfekta gemenskap" i Treenigheten:

"Vi måste öva (...) i denna harmoni inom den kristna gemenskapen. Vi behöver träna både i broderlig tillrättavisning, vilket kräver en hel del ödmjukhet och enkelhet i hjärtat, och i bönen, så att den mås stiga till Gud från en gemenskap som verkligen är förenad i Kristus. "

Efter Angelusbönen uttryckte påven sitt hopp om att delta vid den Eukaristiska kongressens avslutningsmässa: ”om Gud vill, kommer jag att ha glädjen att bege mig till Ancona för kongressens höjdpunkt.”All the contents on this site are copyrighted ©.