2011-09-05 16:05:16

Benedictus XVI:s budskap till det Inter-kristna symposiet i Thessaloniki ”Människor saknar Gud”


(05.09.11) Detta är en "mycket aktuell" fråga som är "mina tankars och mina böners kärna". Med dessa ord definierade Benedictus XVI "Kyrkans vittnesbörd i den moderna världen", det tema som valdes för det XII Inter-kristna symposiet som ägde rum mellan den 30 augusti och den 2 september i Thessaloniki, i Grekland. Initiativet främjas av Franciskanordens påvliga universitet i Rom ”Pontificia Università Antonianum” och den Teologiska institutionen av den ortodoxa teologiska fakulteten vid Aristoteles-universitetet i Thessaloniki.

I ett budskap till Kardinal Kurt Koch, ordförande i det påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, påpekade påven att den kristna vittnesbörden "nu behöver främjas i många av de regioner som var de första att motta dess ljus och som upplever effekterna av en sekularisering som utarmar människan i sin djupaste dimension". Och han tillade: "I själva verket, noterar vi i dagens värld två motsägelsefulla fenomen som äger rum: å ena sidan ser vi en utbredd distraktion eller okänslighet inför det transcendenta, å andra sidan finns det massor av tecken som visar att många människor, i deras hjärtan, fortfarande djupt saknar Gud. Det framgår på olika sätt och inspirerar många män och kvinnor till en uppriktig strävan."

Enligt Benedictus XVI utgör "de aktuella kulturella, sociala och ekonomiska verkligheterna de största utmaningarna för katolska och ortodoxa människor. Därför kommer reflektionerna som utvecklats under symposiet att ha viktiga ekumeniska konsekvenser".

All the contents on this site are copyrighted ©.