2011-09-04 16:48:40

Włochy: inauguracja Krajowego Kongresu Eucharystycznego


Obecność Jezusa w Eucharystycznym chlebie i winie to nie sugestia czy fantazja, ale rzeczywistość. Papieski wysłannik na Krajowy Kongres Eucharystyczny we Włoszech mówił o tym w czasie Mszy otwierającej to wydarzenie. Do leżącej nad Adriatykiem Ankony kard. Giovanni Battista Re przypłynął statkiem. To właśnie przybrzeżne mola i tereny stoczniowe goszczą kongres, którego hasłem są słowa: „Panie do kogóż pójdziemy”.

„Eucharystia nie jest rzeczą, ale żywą osobą: sam Chrystus staje się naszym pokarmem duchowym i towarzyszem na drodze naszego życia” – mówił w inauguracyjnej homilii kard. Re. Wskazał, że kongres jest wezwaniem do przekroczenia wszechobecnej postawy samowystarczalności i do otwarcia się na dar, jaki Bóg w postaci Chrystusa daje nam w Eucharystii.

„Ten Kongres jest usilnym wołaniem o to, by zbliżyć się do Chrystusa i by od Niego i wraz z Nim uczyć się i doświadczać, co to znaczy być chrześcijanami – mówił papieski legat. – Jest to apel do wszystkich wierzących, by nie bali się okazywać swej wiary w Boga i by z podniesioną głową stawiali czoła wyzwaniom czasu, takim chociażby, jak kultura narzucająca model życia bez Boga. Eucharystia jest wielkim motorem życia chrześcijańskiego. Stanowi zachętę do odnowy tkanki społeczeństwa i wychowania do dobrego życia Ewangelią. To ona stanowi punkt wyjścia nowej ewangelizacji, zdolnej nasycić swymi wartościami styl życia, otaczającą nas kulturę i całą egzystencję. Istnieje pilna potrzeba ponownego oparcia rodziny i społeczeństwa na skale, jaką jest wiara w Boga”.

Gospodarz spotkania, arcybiskup Ankony podkreśla, że współczesny człowiek, nawet jeśli często o tym głośno nie mówi, spragniony jest Boga i różnymi sposobami dopomina się pomocy i zbawienia. „Podtytuł kongresu brzmi: «Eucharystia dla codziennego życia». I właśnie to – zauważa abp Edoardo Menichelli – jest dla nas podstawowym wyzwaniem. Istnieje pilna konieczność zmniejszenia dystansu kulturowego między wiarą i życiem, między kultem i rzeczywistością, między tym, co celebrujemy, a tym, czym żyjemy”.

Krajowy Kongres Eucharystyczny w Ankonie to nie tylko wydarzenia stricte liturgiczne, ale również różnorodne inicjatywy charytatywne oraz bogaty program kulturalny. Wielu uczestników kongresowych obrad wskazuje, że obecne wydarzenie zbiega się ze 150. rocznicą Zjednoczenia Włoch. „Warto w tym kontekście pamiętać, że zanim została wypracowana nasza tożsamość polityczna, to wiara i Eucharystia już ukształtowały tożsamość narodową” – podkreślił w Ankonie kard. Angelo Bagnasco. Przybliżając historię włoskich kongresów Eucharystycznych mówił o tym także prof. Andrea Riccardi. Włoski historyk podkreślił, że „wiara w Boga bardziej zjednoczyła Italię niż Garibaldi”.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.