2011-09-04 16:47:52

Kard. Andrzej Maria Deskur 1924-2011


Andrzej Maria Michał Deskur pochodził z Sancygniowa na kielecczyźnie. Uczył się, a następnie studiował w Krakowie. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1945 r. wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. W trzy lata później kard. Adam Sapieha wysłał go na studia do Fryburga Szwajcarskiego. Nie mogąc wrócić w czasach stalinowskich do Polski, święcenia kapłańskie przyjął w 1950 r. we Francji. W dwa lata później wyjechał do Rzymu, gdzie pozostał do końca życia.

W Wiecznym Mieście ks. Deskur rozpoczął pracę w nowo utworzonej przez Piusa XII Papieskiej Komisji ds. Kinematografii, Radia i Telewizji, z której wywodzi się dzisiejsza Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Z tą dykasterią związał swoje życie, zostając z czasem jej przewodniczącym. Brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II i przyczynił się do powstania na Filipinach Radia Veritas. Paweł VI mianował go w 1974 r. biskupem.

W 1978 r. bp Deskur doznał udaru mózgu i częściowego paraliżu, który na resztę życia przykuł go do wózka inwalidzkiego. W 1980 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności arcybiskupiej, a pięć lat później mianował kardynałem. Kard. Deskur, po przejściu na emeryturę w 1984 r., stał na czele Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.