2011-09-04 16:48:57

Irlandia: rząd docenia watykańską odpowiedź


Rząd irlandzki uznaje powagę, z jaką Stolica Apostolska odpowiedziała na raport dotyczący nadużyć wobec nieletnich w instytucjach kościelnych, do jakich doszło w diecezji Cloyne. Strona irlandzka utrzymuje zarazem nadal, że niektóre podjęte w przeszłości decyzje umożliwiły ludziom Kocioła niepodejmowanie współpracy z odnośnymi władzami kraju. Komunikat w tej sprawie opublikował minister spraw zagranicznych i handlu Eamon Gilmore. Wicepremier rządu w Dublinie poinformował, że watykański dokument będzie szczegółowo analizowany w najbliższych dniach.

Minister Gilmore z zadowoleniem przyjmuje wolę Stolicy Apostolskiej, by „nadal współpracować i prowadzić dialog w tych sprawach”. Ze swej strony zapewnia, że zaangażuje się także w dialog i współpracę na rzecz promocji dobra dzieci oraz by położyć kres „strasznej pladze nadużyć duchowieństwa”.

Odpowiedź rządu w Dublinie wydaje się gestem pojednawczym, który kończy wymianę opinii z Watykanem, rozpoczętą 20 lipca przez premiera Endę Kenny’ego. Szef irlandzkiego rządu bezprecedensowo skierował wtedy w parlamencie wprost przeciw Stolicy Apostolskiej zarzut tuszowania skandalu. Jego gabinet oskarżył też miejscową hierarchię kościelną, że nie informowała służb policyjnych o nadużyciach. W raporcie z diecezji Cloyne, który wywołał napięcia irlandzko-watykańskie, podkreśla się tymczasem również niejednoznaczną postawę państwowej administracji w sprawie nadużyć wobec nieletnich.

se/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.