2011-09-03 17:06:24

Odpowiedź Watykanu na irlandzkie zarzuty


Stolica Apostolska rozumie gniew, rozgoryczenie i poczucie zawodu, jakich doświadczyli Irlandczycy po opublikowaniu raportu o nadużyciach w diecezji Cloyne – stwierdził ks. Federico Lombardi SJ. Oświadczenie watykańskiego rzecznika znajdujemy w prezentacji odpowiedzi Watykanu na irlandzki raport oraz na zarzuty, jakie w lipcu tamtejszy rząd postawił Kościołowi.

Stolica Apostolska przekazała dziś Irlandii 20-stronicowy dokument, w którym reaguje na raport, a także na krytyczne oświadczenia premiera i rezolucję parlamentu. Najpierw jednak z ubolewaniem stwierdza, że w diecezji Cloyne doszło do rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Chodzi tu zarówno o samą krzywdę wyrządzoną nieletnim, jak i poważne zaniedbania ze strony tamtejszego ordynariusza, którym do ubiegłego roku był bp John Magee, były sekretarz osobisty Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II. W przekazanym dziś Irlandii dokumencie przyznaje się, że bp Magee zignorował zarówno rozporządzenia episkopatu, jak i Stolicy Apostolskiej.

Rozumiejąc gniew Irlandczyków oraz wystrzegając się polemicznego charakteru odpowiedzi, Watykan w sposób jednoznaczny odpiera jednak skierowane pod jego adresem zarzuty. Podkreśla, że nie istnieje jakikolwiek dowód na to, że Stolica Apostolska próbowała utrudniać śledztwo w sprawie skandali obyczajowych w irlandzkim Kościele. W tym kontekście sporo miejsca poświęca się dokumentowi irlandzkiego episkopatu z 1997, gdzie postulowano rygorystyczne potraktowanie problemu nadużyć seksualnych. Zdaniem rządu w Dublinie zawarte w nim rozporządzenia zostały zablokowane przez Watykan.

W wydanym dziś oświadczeniu Stolica Apostolska zauważa, że zastrzeżenia zgłaszane wówczas przez Kongregację ds. Duchowieństwa odnosiły się wyłącznie do kwestii zgodności niektórych rozporządzeń z kodeksem prawa kanonicznego oraz do obowiązku donoszenia na policję wszelkich podejrzeń o popełnieniu przestępstwa. Watykan przypomina, że w owym czasie kwestia ta budziła jeszcze wiele polemik. Brak też było stosownych regulacji w irlandzkim prawie. W każdym razie Stolica Apostolska przypomina, że nigdy nie ingerowała w rozporządzenia władz, ani nie dążyła do ograniczenia współpracy z państwem w tym względzie.

Watykan apeluje natomiast, by dostrzec pozytywne zmiany, jakie dokonały się już w irlandzkim Kościele, a które znalazły też uznanie w samym raporcie. Odpowiedź przekazana dziś irlandzkiej ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej odsyła też do listu Benedykta XVI do katolików w Irlandii, który – jak czytamy – jest świadectwem troski i dobrych intencji Papieża względem tego kraju.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.