2011-09-02 15:12:17

Papa către Simpozionul Intercreştin din Salonic: în lume există nostalgie după Dumnezeu; catolici şi ortodocşi să vestească uniţi Evanghelia


(RV - 2 septembrie 2011) În lumea contemporană, adeseori distrată şi „insensibilăfaţă de valorile Evangheliei, există totuşi o profundă nostalgie după Dumnezeu iar catolicii şi ortodocşii pot oferi împreună o mare mărturie de credinţă. Scrie Benedict al XVI-lea în mesajul trimis participanţilor la cel de-al XII-lea Simpozion Intercreştin care s-a încheiat vineri 2 septembrie la Salonic în Grecia. Întâlnirea ecumenică, începută la 30 august, a fost promovată de Institutul Franciscan de Spiritualitate „Antonianum” din Roma şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristoteles” din Salonic.

Pasiune pentru Cristos şi dinamism misionar pentru a deschide o cale de intrare în inimi în care, cu toată prezenţa secularizării, „nostalgia de Dumnezeu” există şi nu este puţină. Este convins de aceasta Papa Benedict al XVI-lea care, în finalul Mesajului trimis Participanţilor la Simpozionul Intercreştin de la Salonic, adaugă în mod clar că „pentru o reînnoită vestire a Evangheliei”, e nevoie de oameni destoinici, „evanghelizatori - susţine - care să fie animaţi de acelaşi zel apostolic al lui Paul”. Actualitatea noii evanghelizări - „aflată în centrul preocupărilor şi rugăciunilor mele”, remarcă între altele Papa - a condus de marţea trecută reflecţia şi intervenţiile la cel de-al 12-lea Simpozion Intercreştin, în care catolici şi ortodocşi au făcut un schimb de intervenţii şi păreri în jurul temei „Mărturia Bisericii în lumea contemporană”.

O mărturie care astăzi, reafirmă încă o dată Benedict al XVI-lea, are nevoie „de reînnoită vigoare în multe regiuni care cele dintâi i-au primit lumina” şi care acum cunosc în schimb „efectele unei secularizări în stare să sărăcească omul în dimensiunea sa cea mai profundă”. Este ca şi cum lumea de azi ar merge cu două viteze. Asistăm, este consideraţia Papei, „la fenomene contradictorii: pe de o parte se înregistrează o distracţie difuză sau chiar insensibilitate faţă de transcendenţă, pe de alta, există numeroase semne care atestă permanenţa, în inima multora, a unei profunde nostalgii după Dumnezeu, ce se manifestă în diferite moduri şi pune numeroşi oameni, bărbaţi şi femei, într-o atitudine de sinceră căutare”. Şi aici, continuă Pontiful, se declanşează responsabilitatea de catolici şi ortodocşi, în faţa unor provocări care sunt „comune”. Cunoaşterea reciprocă a tradiţiilor noastre şi prietenia sinceră reprezintă - asigură Papa - deja în ele însele o contribuţie la cauza unităţii creştinilor”. Căci „soarta evanghelizării - amintea Paul al VI-lea, citat de Papa - este în mod sigur legată de mărturia de unitate dată de Biserică”.

La Salonic, între timp, Simpozionul care fusese deschis printr-o Sfântă şi Dumnezeiască Liturghiei în ritul bizantin a fost închis vineri dimineaţă cu o Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie în ritul latin în parohia Neprihănitei, condusă de Părinţii Lazarişti, prezenţi la Salonic de peste 300 de ani. Ultimele conferinţe în calendar au abordat, între altele, temele pluralismului etic, mărturiei Bisericii în mass-media şi contribuţiei Bisericii ortodoxe la mişcarea ecumenică, cu o privire la perspectivele Bisericilor creştine din Orientul Mijlociu. Următorul Simpozion, în 2013, se va ţine la Milano asupra unei teme ce urmează încă să fie definită în amănunt, dar care cu mare probabilitate - potrivit unor informaţii - se va lăsa inspirată de aniversarea Edictului lui Constantin din anul 313.

Aici serviciul audio: RealAudioMP3

rv/A. Lucaci
All the contents on this site are copyrighted ©.