2011-09-02 16:36:59

Benedykt XVI: wysiłki ekumeniczne przyczynią się do nowej ewangelizacji


„Świadectwo Kościoła we współczesnym świecie” to temat niezwykle doniosły, będący także przedmiotem trosk i modlitw Papieża. Zapewnił o tym sam Benedykt XVI w liście do kard. Kurta Kocha z okazji ekumenicznego sympozjum na ten temat, jakie odbywa się w tych dniach (30 sierpnia – 2 września) w Salonikach w Grecji. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan patronuje spotkaniu, które zorganizowały wspólnie Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie oraz Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Ojciec Święty zaznacza, że Kościół nigdy nie zaprzestał głoszenia zbawczej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj jednak dzieło to wymaga odnowy, zwłaszcza w obliczu szerzącej się sekularyzacji oraz sprzecznych postaw ludzkich, od obojętności na transcendencję po głęboką tęsknotę za Bogiem. Benedykt XVI zwraca uwagę, że społeczny i kulturowy kontekst stawia przed katolikami i prawosławnymi te same wyzwania. Stąd temat podjęty na sympozjum w Salonikach ma ważne znaczenie ekumeniczne. „Wzajemne poznanie naszych tradycji oraz szczera przyjaźń już same w sobie stanowią wkład w sprawę jedności chrześcijan” – pisze Papież, przypominając zarazem słowa Pawła VI o ewangelizacyjnej roli zgody i jedności wśród uczniów Chrystusa. „Dla odnowy głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie potrzeba ewangelizatorów, których ożywiałaby ta sama apostolska gorliwość, co św. Pawła, który jako pierwszy głosił w Salonikach Ewangelię” – czytamy w papieskim liście do kard. Kurta Kocha.

tc/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.