2011-09-02 16:41:42

Argentyna: co to znaczy godnie umierać?


Nie istnieje żadne „prawo do umierania”, ale prawo do umierania w sposób godny, gdy śmierć następuje z przyczyn naturalnych. Przypomnieli o tym katoliccy adwokaci Argentyny w związku z projektem ustawy o tzw. godnej śmierci, która de facto legalizowałaby eutanazję. W specjalnej deklaracji Korporacja Adwokatów Katolickich zwraca uwagę, że godna śmierć polega na odchodzeniu w wewnętrznym spokoju i zgodzie z naturą, bez niepotrzebnych cierpień i bez sztucznego przyspieszania zgonu. Służy temu bliskość i opieka ze strony rodziny, gdzie ważnym duchowym czynnikiem jest relacja z Bogiem.

Argentyńscy adwokaci zaznaczają, że osobie umierającej powinno się oszczędzić cierpień związanych z uporczywym podtrzymywaniem przy życiu, zwłaszcza gdy jej stan nie rokuje żadnych nadziei, a używane środki są nieproporcjonalne. Nie oznacza to żadną miarą przyzwolenia na działania motywowane mentalnością eutanazyjną, jak przerwanie sztucznego nawadniania czy żywienia osób znajdujących się w długotrwałej śpiączce. Natomiast poparciem katolickiego środowiska prawniczego cieszy się tzw. opieka paliatywna, czyli łagodzenie cierpienia osób terminalnie chorych.

tc/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.