2011-09-01 14:37:06

1 septembrie, Ziua pentru creaţie: Ospitalitatea devine măsura concretă a dezvoltării umane


(RV – 1 septembrie 2011) 1 septembrie, Ziua pentru Creaţie. „A regăsi rădăcinile solidarităţii, plecând de la Dumnezeu, care l-a creat pe om după chipul şi asemănarea sa, încredinţându-i îndatorirea de a face din pământ o grădină primitoare, care să oglindească cerul şi să prelungească opera creaţiei”.


Astfel subliniază episcopii italieni, în mesajul pentru Ziua salvgardării creaţiei, celebrată pentru al şaselea an consecutiv, în ziua de 1 septembrie. Mesajul este redactat de membrii Comisiei episcopale pentru probleme sociale, muncă, justiţiei şi pace, împreună cu Membrii Comisiei pentru ecumenism şi dialog din cadrul Conferinţei Episcopale Italiene.

În mesaj se citeşte de asemenea: „Acceptând întreaga creaţie ca pe un dar gratuit din partea lui Dumnezeu şi comportându-ne în lumea creată într-un mod care să oglindească gratuitatea darului lui Dumnezeu, omul devine el însuşi un autentic spaţiu de ospitalitate, ajungând să fie în sfârşit adecvat şi capabil să accepte orice altă fiinţă umană ca pe un frate, pentru ca iubirea lui Dumnezeu revărsată în inima sa de Duhul Sfânt să-l facă capabil de iubire şi de iertare, de renunţare la sine, de acceptare a aproapelui, de iubire şi de pace” (Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, n.79).

Episcopii italieni pun aşadar accentul pe viaţă, plecând de la viaţa pe cale de a se naşte şi de la demnitatea fiecărei existenţe. „De fapt, este inima omului cea care trebuie formată în spiritul acceptării”. Cu acest spirit de deschidere faţă de ceilalţi, „ospitalitatea devine măsura concretă a dezvoltării umane” şi „devenind primitor, omul recunoaşte fiecărei persoane, prin propriile fapte, dreptul de a se simţi acasă în însăşi inima lui Dumnezeu”.

În al doilea capitol al Mesajului, episcopii italieni pun în evidenţă un aspect privitor la migraţiile internaţionale legate de chestiuni ambientale. Deseori, migraţiile sunt legate de fenomene de „degradare ambientală” care fac imposibilă vieţuirea în ţinutul de origine. „În acest proces – se scrie în mesaj – un rol ce nu poate fi neglijat îl joacă schimbările climatice care, prin variaţiile neaşteptate şi nu întotdeauna previzibile, riscă să transforme întregi zone ale planetei în teritorii de nelocuit, cu consecinţa creşterii fluxurilor migratorii”.

Semnatarii Mesajului îndeamnă la „educaţie în spiritul acceptării celuilalt”, exprimând totodată solicitudinea „în favoarea folosirii echitabile şi solidare a resurselor pământului” ca şi „grija faţă de cei mai săraci”.

Mesajul se încheie cu îndemnul la cooperare şi în planul raporturilor ecumenice pentru unirea eforturilor în vederea „unei bune folosiri a resurselor ambientale, a prezervării lor faţă de poluare, a evitării transformării lor în marfă pentru puţini”.

Aici serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.