2011-08-31 16:59:59

Gilbert Aubry, Réunion szigetének püspöke üzenetben köszöntötte az ott élő muzulmánokat a Ramadán vége alkalmából


Isten áldását kérte erőfeszítéseikre a böjtnek és imának szentelt hónap végén. Világszerte érdekkonfliktusok háborúkat szítanak – állapította meg üzenetében az Afrika keleti partjainál fekvő sziget főpásztora. Amikor a gazdasági helyzet romlik, a társadalom szövete is meglazul. Ennek ellenére nem fogadhatjuk el sem a fatalizmust, sem a pusztító erőszakot. Visszautasítjuk a közvéleménynek azt a közhelyét is, miszerint a muzulmán iszlámista, antidemokratikus terrorista, vagy a keresztény nem más, mint muzulmánellenes, háborúskodó pogány.

A világ változik és le kell vonnunk következtetéseinket a történelmi tanulságokból ahhoz, hogy felelősen éljünk, megfelelő vallási magatartást tanúsítva. Az iszlámnak és a kereszténységnek egyaránt több irányzata van. Nincs szó róla, hogy összemossuk a vallásokat, de arra sincs szükség, hogy tagadjuk különbözőségeinket és feszültségeinket. Amikor nagy múltú vallási hagyományaink legmélyére hatolunk, az a kötelességünk, hogy megéljük saját spirituális értékeinket és azokat másokkal is megosszuk, mint lelki táplálékot. Minden emberrel osztozunk a transzcendenciára való elhivatottságunkban. A vallásos emberek sajátos kötelessége, hogy fejlesszék a személy spirituális dimenzióját és távlatot nyissanak a remény felé. A mai materialista világban, amelyben az önzés az uralkodó, amelyben az individualizmus aláássa a felelősséget, amelyben a bármilyen áron való élvezet válik szabállyá, a keresztények és muzulmánok közös feladata az emberi és erkölcsi értékek átadása a fiatal nemzedékeknek.

Mindkét vallás követői törekedjenek arra, hogy összhangban álljon életük a hittel, amit hirdetnek. Aranyszabály az élet tisztelete minden körülmény között, valamint az, hogy ne tegyünk másoknak olyat, amit nem szeretnénk magunknak. El kell utasítani a fanatizmus és a megfélemlítés minden formáját, el kell oszlatni az előítéleteket – írja üzenetében Gilbert Aubry, Réunion püspöke.

Itt jegyezzük meg, hogy az Indiai-óceánban található francia sziget csaknem 800 ezer lakosának mintegy 25%-a muzulmán vallású.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.