2011-08-30 16:11:43

A pápa a nevelőkért és oktatókért szóló imára buzdít szeptember hónapban


A Szentatya szeptember hónapban a tanárokért és nevelőkért fohászkodik, hogy tevékenységükkel át tudják adni a fiatal nemzedékeknek azt a szeretetet, amely az igazságot szolgálja, továbbá, hogy valódi erkölcsi és spirituális értékekre tudják nevelni őket. XVI. Benedek imaszándékáról Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa mondta el gondolatait rádiónknak.

A Szentatya imaszándéka is a jelenlegi nevelési és oktatási válság, vészhelyzet figyelembe vételére hív – állapította meg a főpásztor. Az igazság szeretetének átadása alapvető érték, ugyanis ha nem tudjuk mi a jó és mi rossz, ha minden relatív, akkor felmerül a kérdés: Mire neveljük gyermekeinket? Fontos a spirituális értékek átadása is – folytatta a bíboros. A nevelés és oktatás ugyanis nem korlátozódhat csakis a tudományok ismertetésére, emellett a gyermek képességeit jóra és rosszra egyaránt felhasználhatja. A személyt tehát arra kell nevelni, hogy tudását és képességeit a jó előmozdítására használja fel.

XVI. Benedek pápaságának egyik legfontosabb pillére pontosan a nevelés és oktatás helyzetének kérdése. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció a mai kor kihívásaira olyan tervezetekkel kíván válaszolni, amelyeknek középpontjába mindig az emberi személy és annak teljes fejlődése áll – mondta Grocholewski bíboros. A tudományok átadása a személyt kell, hogy szolgálja úgy, hogy egyedül is képessé váljon megfelelő véleményt, értékelést alkotni anélkül, hogy ideológiák vagy propagandák befolyásolnák. Fontos továbbá a nevelők felkészítése is, akikre szintén vonatkozik, hogy nem elegendő csupán az intellektuális tudás, hanem lelki, spirituális formációban is részesülniük kell. A katolikus iskola tehát nemcsak a tudományok átadását tűzi ki célul, hanem a személy nevelését, felkészítését – hangsúlyozta a pápai dikasztérium prefektusa.

XVI. Benedek pápa a madridi ifjúsági világtalálkozó alkalmával elmondta, hogy a teljes igazság felé vezető út a szeretet, a hit és az értelem együttes útja. A racionalitás határait tehát ki kell bővíteni, vagyis az emberi értelem lehetőségeit nem szabad csakis a felfedezhető és a gazdaságilag hasznos dolgokra felhasználni. Meg kell nyílni az igazságra, az emberi létezés alapvető kérdéseire, az élet valódi értelmére – magyarázta a bíboros. A hit és az értelem együtt kell, hogy működjön, az őszinte értelem ugyanis nem határolódhat el azoktól a kérdésektől, amelyeket a vallások állítanak elénk. Ezek ugyanis az élet alapvető kérdései.

Zenon Grocholewski bíboros végül azt kívánta az elkövetkezendő tanévre, hogy a fiatalok olyan szilárd és erős személyekké váljanak, akik felelősséggel tudnak értelmet adni saját és embertársaik életének is együttműködve mindenki java érdekében.

(hh)
All the contents on this site are copyrighted ©.