2011-08-29 16:30:21

„Csak Isten adhat örökké tartó örömet az embernek” – a pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága


A keresztények akkor követik az Urat, ha szeretettel elfogadják saját keresztjüket – fejtette ki XVI. Benedek augusztus 28-án, vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében.

A Castel Gandolfo-i pápai rezidencia udvarát megtöltő nemzetközi zarándoksereg nagy lelkesedéssel köszöntötte a Szentatyát, aki beszédében kifejtette: csak Isten adhat az embereknek soha el nem múló örömet. A siker és a jólét nem elégítik ki az embert. A boldogsághoz vezető út azonban a misztikus keresztúton át vezet. A Szentatya a vasárnapi evangéliumi szakaszból kiindulva emlékeztetett rá, hogy az Úr bejelentette tanítványainak halálát és feltámadását. Péter tiltakozása, majd lázadása jól mutatja azt a nagy különbséget, amely Isten szeretet terve és a tanítványok elvárásai között állt fenn. Isten azért küldte el Egyszülött Fiát, hogy kereszthalálával üdvözítse az emberiséget.

Ez az ellentét ma is megismétlődik. Amikor életünket csak a társadalmi siker, a fizikai és gazdasági jólét felé irányítjuk, akkor nem Isten, hanem az emberek szerint gondolkozunk. Ha Istent félretesszük és nem fogadjuk el szeretet tervét, olyan, mintha megakadályoznánk, hogy teljesítse bölcs akaratát.

Ezért Jézus különösen kemény szavakkal fordul Péterhez: „Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkozol” (Mt 16,21).

Az Úr azt tanítja, hogy „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24). A keresztények akkor követik az Urat, amikor szeretettel elfogadják keresztjüket, amely a világ szemében vereségnek tűnik. A keresztények azonban tudják, hogy nem egyedül hordozzák keresztjüket, hanem Jézussal együtt, osztozva önátadásában. Jézus, amikor önként vállalja a halált, minden ember keresztjét hordozza és az egész emberiség számára az üdvösség forrásává válik – mondta a Szentatya.

Az Úrangyala elimádkozása után a francia zarándokokhoz intézett köszöntésében a pápa megállapította: a kereszt útja igényes, amely szívünk szüntelen megtérését kívánja.

A kereszt nem önmagunk megsemmisítését jelenti, hanem azt, hogy bizalommal Isten kezébe helyezzük életünket. A kereszt felszabadít, mert legyőzi az embernek azt az öntelt elképzelését, hogy saját magától megtalálja a boldogságot. Csak Isten képes arra, hogy kielégítse az örök boldogság utáni legbensőbb vágyunkat.

A Szentatya a zarándokok között külön köszöntötte azt a 17 papot, akik idén ünneplik felszentelésük 40. évfordulóját.

A vasárnap déli Úrangyala elimádkozásán résztvevő hívek kitörő lelkesedése felidézte a madridi Ifjúsági Világtalálkozó hangulatát, amelyet a Szentatya a következő szavakkal nyugtázott: „Íme a pápa fiataljai! Köszönöm szépen, szép vasárnapot mindenkinek. Köszönöm lelkesedéseteket!”

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.