2011-08-24 17:11:42

Benedikts XVI paziņo nākošo PJD tematu


„Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas” – būs 2013. gadā Brazīlijā notiekošo Pasaules Jauniešu dienu temats. To pāvests paziņoja vispārējās audiences laikā. Katehēzes mācībā viņš atskatījās uz savu vizīti Madridē un grandiozo tikšanos ar jauniešiem. Apliecināja, ka tās bija brīnišķīgas un neaizmirstamas dienas, lieliska ticības liecība Spānijai un visai pasaulei.

„Tas bija ļoti aizkustinošs Baznīcas notikums”, sacīja Svētais tēvs, runājot par Pasaules Jauniešu dienām Madridē. Aptuveni 2 miljoni jauniešu no visiem kontinentiem piedzīvoja apbrīnojamu brālības, tikšanās ar Kungu, savstarpējas dalīšanās un ticības padziļināšanas pieredzi. Tas bija īsts „gaismas izvirdums”. Benedikts XVI pateicās Dievam par šo lielo dāvanu, un atzina, ka tā dod cerību Baznīcas nākotnei. Spānijas galvaspilsētā pulcējās jaunieši ar stingru apņēmību un vaļsirdīgu gribu iesakņot savu dzīvi Kristū, būt stipriem ticībā un iet uz priekšu kopā ar Baznīcu. Pāvests pateicās arī visiem tiem, kuri ņēma dalību šī pasākuma organizēšanā. Sevišķi – Spānijas karalim Huanam Karlosam un karalienei Sofijai par viņa sirsnīgo uzņemšanu.

Atsaucot atmiņā savas vizītes Madridē un Pasaules Jauniešu dienu galvenos notikumus, Svētais tēvs pieminēja jauniešu lielo entuziasmu, ar kādu tie viņu sagaidīja pirmajā dienā Sibeles laukumā, un viņu dziļo vēlmi meklēt patiesību un iesakņoties tajā. Benedikts XVI pasvītroja, ka runa ir par to patiesību, ko Dievs mums atklāja Kristū.

Iespaidīgajā Eleskorialas Svētā Laurencija klosterī pāvests tikās ar jaunajām klostermāsām un universitāšu profesoriem. Reliģisko ordeņu loceklēm norādīja, ka radikāli izdzīvot Evaņģēliju nozīmē palikt „iesakņotiem un balstītiem Kristū, stipriem ticībā”. Konsekrētajā dzīvē tas nozīmē iet ar nedalītu sirdi līdz pašām mīlestības saknēm. Ceļš, ko viņas iet, ir skaists un ļoti svarīgs. Jaunos universitāšu docētājus Benedikts XVI mudināja būt par autentiskiem jauno paaudžu veidotājiem, atklājot tām patiesību ne tikai ar vārdiem, bet arī ar savu dzīvi.

Piektdienas vakarā vienā no skaistākajiem Madrides bulvāriem notika jauniešu Krusta ceļš, kurā ņēma aktīvu dalību gan Pasaules Jauniešu dienu dalībnieki, gan Spānijas galvaspilsētas iedzīvotāji. Pāvests klātesošos aicināja pārdomāt par Kristus un cilvēka ciešanu nozīmi. Uzlūkojot krustu – mīlestības ikonu – mēs mācāmies mīlēt to, ko Dievs mīl, un mīlēt tā, kā Viņš mīl. Tā ir Labā vēsts, kas pasaulei nes cerību. Šodienas vispārējās audiences laikā viņš pasvītroja, ka krusts mums dod daudz vairāk nekā prasa. Tas dod visu, jo ved mūs pie Dieva.

Nākošajā dienā pāvests celebrēja Euharistiju Almudenas katedrālē, kur pulcējās aptuveni 6000 semināristu. Nākamos priesterus viņš aicināja būt par Kristus lieciniekiem un cilvēka personas cieņas aizstāvjiem. Šodien katehēzes mācībā Benedikts XVI atgādināja, ka klātesošo semināristu vidū bija daudz tādu, kuri Kunga aicinājumu sadzirdēja iepriekšējo Pasaules Jauniešu dienu laikā. „Esmu pārliecināts”, viņš sacīja, „ka arī Madridē Kungs klauvēja pie daudzu jauniešu sirdīm, aicinot viņus nesavtīgi sekot par priesterības vai reliģiskās dzīves ceļu”.

Pirms doties uz sestdienas vakara vigīliju, pāvests apmeklēja Svētā Jāzepa institūtu, kur uzturas 400 slimi bērni un jaunieši. Vizīte ļāva viņam ieraudzīt lielo cieņu un mīlestību, ko saņem šī nama iemītnieki. Benedikts XVI pateicās visiem brīvprātīgajiem, kuri klusi un šķietami nemanāmi liecina par mīlestības un dzīvības Evaņģēliju.

Ļoti intensīvi brīži bija sestdienas vakara lūgšanu vigīlija un Pasaules Jauniešu dienu noslēguma Euharistija svētdien. Nebaidoties no vēja un lietus, jaunieši palika klusā Vissvētākā Sakramenta pielūgsmē, slavējot Kungu, Viņam pateicoties un lūdzot Viņa gaismu. Svētdienas Svētās Mises laikā Benedikts XVI jauniešiem atgādināja, ka sekot Jēzum ticībā nozīmē būt vienotībā ar Baznīcu.

Trešdien, 24. augustā, tiekoties ar Kastelgandolfo sabraukušajiem svētceļniekiem, Benedikts XVI apliecināja, ka Madridē pavadītās dienas bija „liela dāvana”. Jauniešiem tā bija īpaša izdevība pārdomāt, veidot dialogu, apmainīties pieredzē, kopā lūgties un apņemties balstīt savu dzīvi uz Kristu, kurš ir īstais uzticīgais draugs. „Esmu pārliecināts, ka viņi atgriezās mājās ar stingru apņēmību būt par Evaņģēlija ieraugu un cerības nesējiem”, sacīja Svētais tēvs.

Sveicot atsevišķas svētceļnieku grupas, ukraiņu valodā pāvests pieminēja Ukrainas neatkarības 20. gadadienu. Atzina, ka šīs zemes vēsturi un kultūru ir neizdzēšami iezīmējušas kristīgās vērtības. Pāvests novēlēja, lai šī jubileja pamudina visus nemitīgi darboties taisnības, miera un kopējā labuma veicināšanas laukā.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.