2011-08-23 15:56:02

„Boldog II. János Pál alakja élő módon kapcsolódik a Rimini Meetinghez” – Varga János atya helyszíni tudósítása


RealAudioMP3 A találkozó második napján ismét sokféle téma került napirendre. Ami mindegyikben közös volt a bizonyosság keresése. A nap folyamán aztán újra és újra feltűnt a tavasszal boldoggá avatott II. János Pál pápa, akinek alakja a XX-XXI. század Egyházához és így a Meeting történetéhez is élő módon kapcsolódik.

Lucio Rossi a nagy hadronütköztető egyik tudóscsoportjának vezetője „Kérdések és bizonyosságok a tudományban” címmel kutatási területéről, annak távlatairól beszélt.

Idézte II. János Pál pápát, aki 1982-ben tett látogatásakor a következőket mondta: „Az anyag felépítésének és erőinek titkai, amelyeket ti kutattok, alapvetőek. Minden ember érdeke hogy ebből a titokból valami feltáruljon. A még felfedezendő dolgok végtelenségével és összetettségével szemben az igazi tudós telve van alázattal.”

Rossi professzor így folytatta: „Fantasztikus technikai lehetőségekkel figyeljük meg a valóságot. Óriási mennyiségű adat áll rendelkezésre, de ahhoz, hogy eljussunk a bizonyosságra, keményen dolgozni kell a megtapasztalt valóság alapján. Miért van szükség minderre? Hogy választ keressünk a kérdéseinkre. Mert a kérdések léte igényli a biztos választ. A tudományos bizonyosság nem egy olyasvalami, amit elérsz és „zsebre teszel”, hanem egy dinamikus dolog, egy út, ami egyre jobban a valóság megismerésére vezet.” Sokan azt mondják, a tudomány a kétségből születik. Ez nem igaz, éppen a nagy hadronütköztető léte is azt mutatja, hogy a tudomány egy pozitív hipotézis alapján jön létre, amit nyilvánvalóan bizonyítani kell.”

„A Krisztustól megsebzett ember” – Boldog II. János Pál pápáról beszélgetett Józef Dabrowski a Lengyel Katolikus Vasúti Dolgozók Egyesületének elnöke és Luigi Negri, San Marino-Montefeltro püspöke. Józef Dabrowski hálával beszélt Karol Wojtyłához fűződő régi barátságáról, amely a krakkói érsek pápává választása után is megmaradt. Akkor feltették maguknak a kérdést feleségével. „Mit tehetnénk, hogy segítsük II. János Pál pápát a küldetésében?” Maga a pápa adta meg erre a választ – idézte fel Dabrowski: „ahhoz, hogy tanúságot tegyünk Krisztusról, be kell iratkozni az ő iskolájába és teljesen elmélyedni az Ő misztériumában. Nem lehet anélkül Krisztust másoknak megmutatni, hogy ne térdelnénk az Úr elé. A közélet bajainak nagy része avval függ össze, hogy a politikusok keveset térdepelnek az Legszentebb előtt.”

San Marino-Montefeltro püspöke kiemelte: „A lengyel pápa megértette, hogy az ember legnagyobb erőforrása az ember maga. Mint nagy nevelő meg akarta nyitni a párbeszédet Krisztus szíve és az ember szíve között, azért, hogy az ember visszataláljon a saját hiteles emberségéhez és létezésének értelméhez. Az egész keresztény élet – összegezte Negri – az értelem és a szív mozgása Krisztust követve. Maga az Egyház – ahogy arra a nagy pápa gyakran emlékeztetett - a földön betöltendő küldetését tekintve mozgalom, hogy megmutassa az embereknek az Istenben való élet szépségét.”

Az Amerikai Katolikus Egyetem rektora John Garvey és Joseph Weiler a New Yorki Egyetem jog professzora, a Meeting visszatérő, nagysikerű vendége, valamint Moseh Kaveh az izraeli Bar-Ilan egyetem vezetője és olasz kollegájuk Lorenzo Ornaghi a Milánói Szent Szív Egyetem Rektora a vallásos érzék és az egyetemi oktatás alapjainak kapcsolatáról beszélgettek. Mindannyian egyetértettek a relativizmus elleni fellépés szükségességében.

Ornaghi kiemelte a hiteles és elkötelezett egyetem sajátosságát:

„Ez a többletérték a törekvés, ahogyan II. János Pál pápa a katolikus egyetemekről írta: az igazság folyamatos keresése a kutatómunka által és a tudás megőrzése, illetve továbbadása a társadalom javára.”

Nagy siker volt a tavaly ősszel megrendezett első Kairói Meeting, a rimini találkozó rövidebb változata az arab világban. Sokan jelen vannak a szervezők és résztvevők közül, akik személyes élménybeszámolók és tanúságtételek formájában idézik fel a korszakalkotó esemény élményeit. Számos önkéntes is érkezett Egyiptomból az idei Rimini Meetingre. Ami 2010 őszén Kairóban történt nem múlt, hanem a barátságban továbbélő találkozás ajándéka.

Amint Emilia Guarnieri elmondta a különböző nemzetek, kultúrák, vallások képviselőinek együtt élése, együttműködése, sőt barátsága nem mese, hanem élő valóság. „A szépség, a párbeszéd tere” címmel Egyiptom volt a témája annak a beszélgetésnek, amelyben részt vett, Usamah Elabed az Al Azhar Egyetem vezetője, Armiah püspök, Őszentsége, III. Shenuda kopt-ortodox pápa titkára, és Antonios Naguib a kopt-katolikus alexandriai pátriárka.

Többek között elhangzott: érdemes megemlékezni a tényről, hogy az egyiptomi forradalom idején imára összegyűlt muszlimok egy csoportját, éppen keresztények védelmezték. Bizonytalanság, összevisszaság és ellentmondások idejét éljük, de a jó mindig győz. Az emberiség lényegében egy, még ha ideológiák és ellentétek miatt, távol kerültünk is egymástól az egyetértés párbeszéde által lehetséges kitörni ebből a helyzetből.

Naguib bíboros hangsúlyozta: „A Közel-kelet keresztényei saját országuk identitásának részesei. A vallást nem szabad átpolitizálni és az államnak nem szabad beleavatkozni a vallás dolgaiba. Muszlimok és keresztények együtt kell járják útjukat, az emberről, jogairól és a szabadságról alkotott különböző felfogásuk ellenére is. Szükség van a szeretet forradalmára valamennyi muszlim és keresztény intézményben. Könnyű volt rendszert változtatni, most magunkat kell megváltoztatni!” – mondta a pátriárka.

„Cor ad cor loquitur” Szív szól a szívhez– a Meeting kiállítása mellett egy Newman bíborosról szóló pódiumbeszélgetésre is sor került. Itt – többek között - elhangzott: Azért fordul az idei Meeting érdeklődése Newman felé, mert ő egész életét a bizonyosság kutatásával töltötte. Végül a hit és az értelem csodálatos szintézisére jutott. Newman számára meghatározó volt Néri Szent Fülöp, a „régi idők embere”, a szent, aki a kereszténység evidenciájának eredetéhez tért vissza és másoknak is megmutatta azt. „És a létezés végtelen bizonyossággá válik” – a Meeting mottójának elején álló „és” szócskában benne van Newman minden tapasztalata és életének egész története.

Születésszám és család. Olasz politikusok beszélgettek ebben a nemcsak Olaszországot, hanem egész Európát érintő nehéz és fontos témában.

Don Pascual Chávez Villanueva, a Szalézi Társaság egyetemes főnöke is a Meeting vendége. „Mindenki képes, hogy főszereplőként élje az életét” címmel a fiatalok képzésének témájában beszélgetett az olasz munkaügyi és szociális valamint jóléti miniszterrel.

Egyre többen érkeznek a Meetingre, köztük azok a fiatalok, akik Madridban vettek részt a Világifjúsági Találkozón. Hétfőn hivatalos meghívásra a Meetingre érkezett Csomós Miklós Budapest főpolgármester helyettese is.

A magyar politikus előadásokon vett részt, kiállításokat tekintett meg és a jelenlévő magyarok körében ismerkedett a Meetinggel.

All the contents on this site are copyrighted ©.