2011-08-22 16:46:43

Pāvests: "Madridē pavadītās dienas paliks dziļi manā sirdī un prātā"


Noslēgusies Benedikta XVI vizīte Madridē. 21. augustā, plkst. 21.20 viņš ielidoja Romas Čiampino lidostā, no kurienes atgriezās savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo. „Pāvests ir iemīlējies Spānijā. Viņš aizbrauc, bet Spānija paliek sirdī. Benedikts XVI ir priecīgs, aizkustināts un pateicīgs. Šajā zemē viņš jutās ļoti labi”, raksta spāņu laikraksts El Mundo. Svētais tēvs jutās labi, jo redzēja, ka jaunieši ir atvērti, priecīgi un cerības pilni. Pasaules Jauniešu dienu noslēguma svētajā Misē piedalījās aptuveni 2 miljoni jauno kristiešu. Viņu sejas liecināja par to, Baznīca ir jauna. Pāvests jutās labi, jo redzēja, ka lielā spāņu nācija grib iet pa attīstības ceļu, paliekot uzticīga savām kristīgajām saknēm. Pēc Euharistijas svinībām „Cuatro Vientos” lidostā, kur Benedikts XVI mudināja jauniešus būt drosmīgiem Kristus mīlestības lieciniekiem, Madrides modernajā kvartālā „La Nueva Feria” pāvests tikās ar Pasaules Jauniešu dienu brīvprātīgajiem palīgiem.

„Kristīgā dzīve savā būtībā ir mīlestības kalpojums. Mīlēt nozīmē kalpot, bet kalpošana vairo mīlestību”, sacīja pāvests, uzrunājot 12 tk. brīvprātīgo. Norādīja, ka viņi ar savu ieguldījumu padarīja Pasaules Jauniešu dienu svinības tīkamas un simpātiskas, un atklāja sevis nesavtīgās atdeves citiem nozīmi. Svētais tēvs no sirds pateicās šiem jauniešiem, kuri visu šo laiku bija tikpat pilni entuziasma kā pārējie svētceļnieki. Viņi kalpoja gan ar darbu, gan arī ar savām lūgšanām. Daudziem tā bija iespēja uzdot sev svarīgus eksistenciālus jautājumus: Ko Dievs grib no manis? Kāds ir Viņa plāns attiecībā uz manu dzīvi? Vai gadījumā es nevarētu veltīt visu savu dzīvi tam, lai atklātu pasaulei Viņa mīlestības lielumu priesterībā, konsekrētajā dzīvē vai laulībā? Ja esat piedzīvojuši šo nemieru, tad ļaujiet, lai Kungs jūs vada un kalpojiet Viņam – mudināja Benedikts XVI. Pāvests norādīja, ka viņa kā apustuļa Pētera pēcteča misija ir aicināt uz to, lai mēs ar mīlestību atbildētu Kristus mīlestībai, kurš mūsu labā atdeva sevi.

Tikšanās laikā liecību sniedza divi brīvprātīgie – 28 gadus jaunā brazīliete no Riodežaneiro Žizele Adzevedo un 25 gadus jaunais spānietis no Madrides Havjē Rejes. „Šīs Pasaules Jauniešu dienas manī nostiprināja pārliecību, ka Baznīca ir dzīva un jauna, ka tā ir mana vieta, un ka Baznīcas labā ir vērts dzīvot, dodot no sevis visu to labāko, veltot tai savu jaunību, spējas, laiku un visu savu dzīvi”, liecināja jauniete no Brazīlijas. Viņa pasvītroja, ka visi brīvprātīgie ieguldīja sevi šajā kalpošanā tādēļ, lai jaunieši piedzīvotu pašu skaistāko, ko viņi var piedzīvot, proti, personīgu tikšanos ar Kristu.

Atvadu ceremonijas laikā Madrides Barahas lidostā Benedikts XVI atzina, ka Pasaules Jauniešu dienas bija lieli ticības svētki. Viņš pateicās Spānijas karalim Huanam Karlosam, valdībai, drošības spēkiem un visiem šī grandiozā pasākuma organizatoriem ar Madrides arhibīskapu kard. Antonio Mariju Rouko Varelu priekšgalā. „Madridē pavadītās dienas paliks dziļi manā sirdī un prātā. Jūsu Augstība, pāvests Spānijā jutās labi”, sacīja Svētais tēvs. No visas sirds pateicies arī visiem jauniešiem, viņš tos mudināja atklāt ticības prieku visai pasaulei un palīdzēt saviem draugiem apzināties, ka mīlēt Kristu nozīmē dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Kristus ir vienīgais cilvēces Pestītājs.

„Es braucu prom no Spānijas ļoti apmierināts, un visiem jums pateicos. Īpaši Dievam, mūsu Kungam, kurš man ļāva svinēt šīs dienas, kas bija tik bagātas ar žēlastībām un emocijām, dinamiskas un cerības pilnas”, sacīja pāvests. „Jā, ticības svētki, kuros mēs dalījāmies, ļauj mums raudzīties uz priekšu ar lielu paļāvību uz Dieva Apredzību, kas vada Baznīcu cauri vēstures līkločiem! Tāpēc viņa paliek jauna un saglabā savu vitalitāti, pat tad, kad nākas pārvarēt smagas situācijas. Tas ir Svētā Gara darbs. Viņš dara klātesošu Jēzu Kristu jauniešu sirdīs katrā laikmetā un rāda viņiem katras cilvēciskās būtnes dievišķā aicinājuma lielumu”.

Benedikts XVI norādīja, ka tagad jaunieši atgriežas mājās kā Evaņģēlija liecinieki, „iesakņoti un balstīti Kristū, stipri ticībā”. Taču šajā ceļā viņiem būs nepieciešama palīdzība. Pāvests aicināja bīskapus, priesterus, reliģisko ordeņu locekļus un kristīgos audzinātājus rūpēties par jauniešiem, kuri vēlas ar prieku atbildēt Kunga aicinājumam. Nav pamata ļauties mazdūšībai dažādu nebūšanu priekšā. Jauniešu sirdīs ieliktās slāpes pēc Dieva pārspēj visu. Nebīstieties piedāvāt jauniešiem Jēzus Kristus vēsti visā tās integritātē un aicināt viņus pieņemt sakramentus, kas ir dievišķās dzīves avots – mudināja pāvests. Noslēgumā viņš apliecināja, ka lūdzas par visiem Spānijas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm, kuras skar dažādi pārbaudījumi, par trūkumcietējiem, slimniekiem, vecajiem ļaudīm un bērniem, par tiem, kuri nevar atrast darbu, kā arī par visiem jauniešiem.

Benedikta XVI vizīte Madridē ilga tikai četras dienas. Taču var teikt, ka tā noteikti nesīs augļus, un pasaule, kurā dzīvojam, kļūs labāka. Pāvesta aicinājumā nekautrēties no Kunga un būt par Viņa mīlestības lieciniekiem ieklausījās 2 miljoni jauniešu. Uz Pasaules Jauniešu dienām viņus pavadīja 800 bīskapi un vairāk nekā 10 tk. priesteru. Šobrīd šie jaunieši dodas mājup – noguruši, taču priecīgi un ticības entuziasma pilni. Viņi ir Benedikta XVI paaudze, kuri atsaucās Kristus un Baznīcas aicinājumam. Atgriezušies savās zemēs, tie kļūs par 21. gadsimta misionāriem – Jēzus mācekļiem un Evaņģēlija lieciniekiem. Latvijas jaunieši šodien ieradās sv. Terēzes no Jēzus dzimtajā pilsētā – Avilā. Vairāk stāsta pr. Ilmārs Tolstovs: RealAudioMP3

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.