2011-08-22 15:23:15

Megkezdődött a Rimini Meeting – Varga János atya tudósítása a helyszínről


RealAudioMP3 Augusztus 21.-én, vasárnap megnyitotta kapuit a 32. Rimini Meeting, amelynek címe: „És a létezés végtelen bizonyossággá válik.”

Az egy hetes program szentmisével kezdődött, amelyet Francesco Lambiasi, Rimini püspöke mutatott be. Elöljáróban Emilia Guarnieri, a Meeting Alapítvány elnöke felolvasta Tarcisio Bertone bíboros, államtitkár a szervezőknek és résztvevőknek küldött üzenetét. amelyben átadja XVI. Benedek pápa üdvözletét. A Szentatya biztosítja a szervezőket és résztvevőket imájáról és áldását küldi.

A levél elmélyíti az idei találkozó témáját: Mi az alapja az ember bizonyosságának, amely nélkül nem tud létezni?

Az ex-sistere latin kifejezés etimológiájából indul ki, utalva az ember életének dinamikus jellegére. Az exsistere szó az ember sajátos, tudatos létezési módját fejezi ki, aki létezik, jelen van, valami rajta kívüliből ered. Az ember létezése lényegileg függ az eredetétől, Valakitől, Aki akarta, hogy létezzen, és Aki felé öntudatlanul is irányul.

„Az ember nem képes létezni a sorsára vonatkozó bizonyosság nélkül. Csak akkor válik élhetővé a jelen, ha mint pozitív valóság biztos a jövő.” - idézi XVI. Benedek pápát. Ha hiányzik ez a tudatosság, könnyen eshetünk az újdonságok, vagy az érzelmek szenzációhajhászó keresésének kísértésébe, amelyből csalódottság származik és az, hogy minden körülmény értelmetlennek tűnik.

Nekünk keresztényeknek, ma jobban, mint valaha feladatunk, hogy megokoljuk reményünket, tanúságot tegyünk a világban arról a többletről, amely nélkül minden érthetetlen maradna.

Mi más lenne a Mennyország, ha nem a Krisztussal és egymással fennálló barátságunk beteljesedése? – folytatódik Bertone bíboros levele. A Mennyország ott van, ahol Krisztus. A létezés tehát nem egy „vakrepülés”, hanem a találkozás Avval, Aki szeret minket.”

A szentmisén többek között koncelebrált Antonios Naguib a kopt-katolikus alexandriai pátriárka, Ivan Jurkovic moszkvai apostoli nuncius, Richard Duffield a birminghami Néri Szent Fülöp oratórium perjele és Padre Romano Scalfi a Russia Christiana alapítója.

A rimini főpásztor beszédében kiemelte: „a keresztény üzenet középpontjában nemcsak Krisztus istenségével találkozunk, hanem fontos szerepet játszik az Ő embersége is. Ha nem vesszük komolyan a megtestesülést, akkor Jézus Krisztust csak egy „superman”-né, illetve olyan isteni színésszé alacsonyítjuk, aki az ember szerepét játssza. Az Egyház azok közössége, akik Péterrel, Benedekkel vallják, hinni annyit jelent, mint belevetni magunkat a feltétlen szeretet teljes nyitottságába. Csak így válhat a létezés végtelen bizonyossággá” – fejezte be beszédét Lambiasi püspök.

A Meeting nyitónapjának kiemelt vendége Giorgio Napolitano olasz államelnök volt, aki a 150. éve egységes Itália évfordulója alkalmából „A szubszidiaritás 150 éve – Az erők, amelyek megváltoztatják a történelmet ugyanazok, amelyek az ember szívét is megváltoztatják” című kiállítás megnyitójára érkezett. Ezt követően az egységes Itália évfordulója alkalmából pódiumbeszélgetésen vett részt Enrico Lettával a Demokrata Párt alelnökével, Maurizio Lupival a Képviselőház elnökhelyettesével és Giorgio Vittadinivel, a Comunione e Liberazione mozgalomhoz kötődő Szubszidiaritás Alapítvány elnökével.

Vittadini hangsúlyozta: „Nem a problémák jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy nem hiszünk a saját szívűnknek, amely valójában sokkal nagyobb a fenyegető körülményeknél.”

Enrico Letta kiemelte: csak a munka az, ami igazi gazdagságot teremt. Csak közösen lehetünk képesek legyőzni a válságot. Az olasz egység új nemzedékére van szükség, egy új köztársaság és egy új Európa egymás elismerésén alapuló új nemzedékére van szükség, hogy ki tudjunk lábalni ebből a drámai helyzetből.”

Maurizio Lupi hangsúlyozta: nem elfelejteni kell az identitásunkat, hanem éppen abból kell kiindulni, akkor leszünk képesek a párbeszédre és a munkára. Azoknak, akik megkérdőjelezik a bizonyosság lehetőségét a mai időkben, Lupi azt javasolja: emeljék fel tekintetüket és ismerjék fel a Madridban a Pápa körül összegyűlt 2 millió fiatal tanúságtételét.

A program során két egyetemista is szót kapott, akik a kiállítás elkészítése során szerzett tapasztalataikról, élményeikről és megfogalmazódott kérdéseikről beszéltek.

Végül az államelnök mondott nagysikerű beszédet, amelyet többször is tapsvihar szakított félbe. Az aggodalomra okot adó jelenből, az Olaszországot is sújtó válságból indult ki, mint alaphelyzetből, amellyel szembe kell nézni. Napolitano idézte Rooseveltet: „Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem!”Hangsúlyozta az egység mellett, a sokszínűség, a szolidaritás és a szubszidiaritás fontosságát. Hitet tett az egységről, az olasz nép életerejéről és a bizonyosság lelkületének szükségességéről ezekben a bizonytalan időkben.

Végül Emilia Guarnieri így köszönte meg az államelnök beszédét: „Az ön szavai után nagyobb határozottsággal törekszünk szolgálni az ország és a föld összes emberének javát.”

Az első nap programjai között szerepelt még a „Nővérem - az élet” című kiállítás megnyitója kapcsán, Boris Pasternakot bemutató beszélgetés, amelyben elhangzott: „Krisztus Pasternak számára nem redukálódik csak a morálra, hanem az élet konkrét dolgainak végső értelme. Olyan ember volt, aki számára az élet és a szabadság annál inkább valóságosak, biztosak és értékesek, hogy ajándékba kapjuk őket.”

Szó volt XVI. Benedek pápa Nagy-Britanniában tett lelkipásztori látogatásának kihívásáról és következményeiről.

Este a „Cunami Japánban - Egy tragédia hangjai” címmel készült National Geographic dokumentumfilm megtekintése után Olaszország tokiói nagykövete beszélt a szörnyű eseményekről és tett tanúságot a japán emberek hősies viselkedéséről.

A Rimini városközpontjában lévő szabadtéri színpadon Ünnep címmel igazi olasz zenés, vidám műsort láthattak az érdeklődők az első nap estéjén.

A Meeting augusztus 27.-ig, szombatig várja a látogatókat.


All the contents on this site are copyrighted ©.