2011-08-22 15:14:07

„A pápa nagyon jól érezte magát Spanyolországban” – XVI. Benedek búcsúbeszéde a madridi repülőtéren


Vasárnap este fél 10-kor érkezett vissza Róma Ciampino repülőterére a Szentatya az Ifjúsági Világtalálkozó lezárása után. Ezzel véget ért a pápa 20. nemzetközi apostoli útja. A repülőtérről visszatért Castel Gandolfo-ba, a pápák nyári rezidenciájára.

A Madridból Rómába tartó repülőút során a szokásoknak megfelelően XVI. Benedek táviratot küldött azoknak az államfőknek, amely országok felett áthaladt. Giorgio Napolitano olasz elnöknek küldött üzenetében a pápa kiemelte, hogy Madridban olyan fiatalokkal találkozott, akik készek elkötelezni magukat a keresztény értékekben gyökerező jövő megteremtésére, amelyek Európa spirituális örökségét képezik, ahogy az a spanyol nép történelmében is megjelenik. A Szentatya hálát adott Istennek ezért a gondviselésszerű lehetőségért. Üdvözletét küldte az államfőnek és a szeretett olasz népnek, imáiról biztosítva őket.

Vasárnap délután utolsó madridi programjaként XVI. Benedek találkozott az egyhetes ifjúsági rendezvény önkénteseivel. A találkozót követően a pápa a madridi nemzetközi repülőtérre hajtatott, ahol sor került a búcsúceremóniára. A repülőtéren a királyi pár fogadta, majd a spanyol és a vatikáni himnusz felhangzása után János Károly király fordult beszéddel a Szentatyához. XVI. Benedek búcsúbeszédét követően katonai tiszteletadásra került sor, majd a jelenlévő hatóságok képviselőitől vett búcsút a pápa.

„Felség, a pápa nagyon jól érezte magát Spanyolországban” – hangsúlyozta beszédében XVI. Benedek a spanyol királyhoz fordulva. A fiatalok is baráti fogadtatásra leltek a spanyol városokban és Madridban. Köszönetet mondott a hatóságoknak, amelyek szorosan együttműködtek a nemzetközi esemény lebonyolításában. Kiemelte az önkéntesek munkáját, akik lehetővé tették, hogy minden rendezvény sikeresen lebonyolódjon. A biztonsági és a rendfenntartó erőknek is külön köszönetet mondott a szolgálatukért.

Spanyolország egy nagy nemzet, amely egy egészségesen nyitott, pluralista és tiszteletteljes együttélésben fejlődik nem visszautasítva mély vallásos és katolikus lelkületét – fogalmazott XVI. Benedek. Ezekben a napokban is megmutatta ezt egy olyan jelentős esemény kapcsán, mint az Ifjúsági Világtalálkozó, amely elősegítette a fiatalok számára, hogy gyökeret verjenek Jézus Krisztusban, az Üdvözítőben.

A pápa köszönetet mondott az ifjúsági rendezvény egyházi szervezőinek és a fiataloknak az örömteli, lelkes és intenzív részvétel és a tanúságtétel miatt. Arra hívta őket, hogy a világ minden részén hirdessék azt az örömteli és mély hitélményt, amit ebben a nemes országban megéltek. Adják át örömüket azoknak, akik szerettek volna Madridba jönni, de különböző okok miatt nem tehették meg, és akik értük imádkoztak ezekben a napokban, illetve akiknek megérintette a szívét az Ifjúsági Világtalálkozó. Lelki közelségükkel és tanúságtételükkel segítsék barátaikat és társaikat, hogy felfedezzék: Krisztust szeretni annyit jelent, mint teljességben élni.

Péter utóda hálát adott Istennek. A megélt hit ünnep lehetővé teszi, hogy nagy reménnyel tekintsünk előre a Gondviselés felé, aki az egyházat vezeti a történelem tengerén. Ezért marad az egyház fiatal és élettel teli még a nehéz helyzetekben is. Ez a Szentlélek műve, aki jelenlévővé teszi Jézus Krisztust minden idők fiataljainak szívében és feltárja számukra a minden emberben meglevő isteni hivatás nagyságát. Megtapasztalhattuk, hogy Krisztus kegyelme ledönti a falakat és felszámolja a határokat, amelyeket a bűn emel a népek és nemzedékek között és egy családdá teszi az embereket. Nem szabad csüggedni az akadályok láttán, amelyek különböző módon mutatkoznak meg egyes országokban. Mindennél erősebb Isten akarata, amelyet a Teremtő a fiatalok szívében elültetett. Az isteni hatalom erőt ad azoknak, akik követik a Mestert, és akik benne lelnek erőt az élethez.

Beszéde végén XVI. Benedek ismét a királyhoz és a spanyol néphez fordult. Imáiról biztosította őket, különösen is a házasokat és a családokat, akik különböző természetű nehézségekkel néznek szembe. A szükséget szenvedőket, a betegeket, az időseket és a gyermekeket, továbbá azokat, akik nem találnak munkát. A pápa imádkozik a spanyol fiatalokért. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a Krisztusba vetett hittől áthatva a legjobbat nyújtják majd, hogy az ország szembe tudjon nézni a jelenlegi nagy kihívásokkal és továbbra is előrehaladjon az egyetértés, a szolidaritás, az igazságosság és a szabadság útján – zárta búcsúbeszédét XVI. Benedek a madridi nemzetközi repülőtéren.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.