2011-08-21 17:39:49

„Köszönöm kitartásotokat, erősebbek vagytok a felhőszakadásnál” – a pápa szavai a fiatalokhoz a szombat esti imavirrasztáson


Augusztus 20-án, szombaton este mintegy kétmillió fiatal gyűlt össze Madrid „Cuatro Vientos” – Négy Szél nevű 1911 óta működő repülőterén, hogy a pápával együtt imavirrasztáson vegyen részt a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozó lezárásának előestéjén. A hirtelen támadt szélvihar és zuhogó eső miatt a pápa csak homíliájának első részét mondhatta el, de a felhőszakadás nem fékezte a fiatalok lelkesedését és a Szentatyát sem akadályozta abban, hogy tovább folytassa a szertartást, ami ünnepélyes szentségimádással ért véget.

XVI. Benedek homíliájában - amelyet úgy kell tekinteni, mintha teljes egészében elmondott volna, megköszönte a fiataloknak vidámságukat és kitartásukat. Az Úr az esővel áldását is küldi, amelynek a fiatalok élő tanúi.

Életünk nagy igazsága, amely értelmet ad mindennek, az az, hogy Isten szeret bennünket. Nem a véletlen vagy az irracionalitás gyümölcsei vagyunk, hanem Isten szeretet terve jelenti létünk kezdetét. Szeretetében maradni annyit jelent, mint a hitben gyökerezni, mert a hit nem pusztán egyes elvont igazságok elfogadása, hanem Krisztussal való bensőséges kapcsolat, amely megnyitja szívünket ennek a szeretetmisztériumnak – fejtette ki a pápa szentbeszédében.

Ha gyökeret vertek Krisztus szeretetében, a viszontagságok között is találkoztok az öröm és a boldogság forrásával. A hit nem áll szemben a fiatalok eszményeivel, azokat éppen ellenkezőleg tökéletessé teszi. A pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy ne azonosítsák magukat semmivel, ami kevesebb, mint az Igazság és a Szeretet, ne hasonuljanak senkihez, aki kevesebb, mint Krisztus.

Ma, amikor az uralkodó relativista kultúra lemond az igazság kereséséről és megveti azt, hirdessük bátran és alázattal Krisztus egyetemes értékét. Hirdessük Krisztust, aki minden ember üdvözítője és életünk reménységének forrása.

Kedves barátaim! Semmilyen ellenséges erő ne bénítson meg benneteket! Ne féljetek a világtól, a jövőtől, gyengeségeitektől. Az Úr akaratából éltek a történelemnek ebben a pillanatában, hogy hitetek révén továbbra is felhangozzon neve az egész földön.

Fedezzétek fel hivatásotokat a társadalomban és az egyházban. Megéri, hogy befogadjuk lelkünk mélyén Krisztus hívását, bátran és nagylelkűen kövessük őt az általa felkínált úton.

Sokan kaptak meghívást az Úrtól a házasságra, amelyben egy férfi és egy nő mély szeretetközösséget valósít meg teljes önátadás révén. A pápa utalt a házastársi hűségre, a házasság felbonthatatlanságára, valamint arra, hogy szépségéhez és jóságához méltón mindig nyitottnak kell lennie az élet isteni ajándékának befogadására.

Krisztus másokat a papságra és az Istennek szentelt életre hív. A fiatalok fedezzék fel, hogy az Úr milyen életformára hívja meg őket és maradjanak meg szeretetében, mint barátjuk. A pápa az Oltáriszentség imádása előtt kérte a fiatalok imáit, majd Jézus Legszentebb Szívének ajánlotta fel őket:

Urunk Jézus Krisztus,
Te, aki az ember Testvére, Barátja és Megváltója vagy,
tekints szeretetettel az itt összegyűlt fiatalokra
és nyisd meg számukra örökös forrását
irgalmadnak,
amely a Kereszten átszúrt szívedből fakad.

Hívásodnak engedelmeskedve,
eljöttek, hogy veled legyenek és imádjanak téged.

Buzgó imával Szívednek szentelem őket, hogy
benned gyökerezve és rád épülve
mindig a tieid legyenek az életben és a halálban.

Soha ne távolodjanak el tőled!

Adj nekik olyan szívet, mint a tiéd, amely
szelíd és alázatos,
hogy mindig meghallják hangodat
és tanításaidat,
hogy teljesítsék Akaratodat
és a világban legyenek dicsőséged dicsőítői,
hogy az emberek
műveidet szemlélve
dicsőítsék az Atyát, akivel élsz,
örökös boldogságban
a Szentlélekben
mindörökkön örökké.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.