2011-08-20 16:00:13

Pāvests tiekas ar jaunajiem universitāšu profesoriem


Universitāte ir vieta, kur tiek meklēta patiesība par cilvēku. Tā ir jūsu svarīgā misija – sacīja Benedikts XVI, uzrunājot jaunos universitāšu profesorus. Vizītes Madridē otrajā dienā, tiekoties ar augstskolu docētājiem, pāvests atsauca atmiņā savus pirmos profesora soļus Bonnas universitātē. Laikā, kad vēl bija manāmi kara radītie ievainojumi un valdīja liels materiālais trūkums, viss tika pārvarēts ar entuziasma pilnu darbošanos, ar kontaktēšanos dažādu disciplīnu kolēģu starpā un ar vēlmi sniegt atbildi uz studentu nemiera pilnajiem dziļākajiem eksistenciālajiem jautājumiem.

Benedikts XVI pasvītroja, ka Pasaules Jauniešu dienu moto vārdi „iesakņoti un balstīti Kristū, stipri ticībā” norāda uz dzīvei svarīgiem un drošiem pamatiem. Šie vārdi arī jaunajiem profesoriem var būt par gaismu, lai labāk izprastu savu misiju. Mūsdienu sabiedrībā jauniešiem nav viegli atrast drošus orientierus un stingrus atskaites punktus. Bieži vien tiek uzskatīts, ka universitātes profesora galvenais uzdevums ir sagatavot teicamus profesionāļus, kas jebkurā brīdī apmierinātu tirgus vajadzības. Galvenais uzsvars tiek likts uz tīri tehniskajām spējām. Tātad, izglītībā valda utilitāra un pragmatiska pieeja. Taču tas var novest pie plaša mēroga dramatiskām sekām – brīdināja pāvests.

Benedikts XVI uzsvēra, ka universitāte ir aicināta būt par vietu, kur tiek meklēta patiesība par cilvēku. Tādēļ ne par velti Baznīca ir šīs institūcijas, proti, universitātes dibinātāja. Kristīgā ticība mums atklāj Kristu kā Logosu, caur kuru viss ir radīts. Tā atklāj, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, ka radītajā pasaulē valda kārtība, ka cilvēks ir prātīga būtne un spēj šo Radītāja noteikto kārtību izdibināt. Pāvests atgādināja, ka profesori ir aicināti piedāvāt cilvēku prātam ticības patiesības, atklāt viņiem evaņģēliskās vērtības. Turklāt viņi ir aicināti būt par ticības lieciniekiem nevis tikai mācot, bet arī izdzīvojot un iemiesojot šo ticību savā dzīvē. Jauniešiem vajadzīgi autentiski skolotāji – pasvītroja Benedikts XVI. Viņiem ir vajadzīgi cilvēki, kuri ir atvērti patiesības pilnībai, patiesībai visā tās veselumā dažādās zinātņu nozarēs. Tādi cilvēki, kuri prot ieklausīties citos un veidot dialogu, kuri ir pārliecināti sevišķi par to, ka cilvēks ir apveltīts ar spēju virzīties uz priekšu ceļā pretī patiesībai. Svētais tēvs aicināja profesorus ņemt vērā un atklāt saviem studentiem, ka jaunība ir īpaši labvēlīgs laiks patiesības meklēšanai.

Mācīšana nav tikai sausas informācijas tālāk nodošana. Mācīšana ir formācija – atgādināja Benedikts XVI. Līdz ar to profesoriem jācenšas izprast jauniešus, jāizraisa viņos slāpes pēc patiesības un jāpalīdz viņiem pārvarēt nedrošību, lai dotos tās meklējumos. Šajā kontekstā pāvests pasvītroja, ka, pirmkārt, patiesības meklēšanas ceļā jāiesaistās visai personai. Tas ir gan inteliģences, gan mīlestības, gan prāta, gan ticības ceļš. Otrkārt, jāņem vērā, ka patiesība vienmēr pārsniedz mūsu izpratnes spēju. Tādēļ intelektuālajā darbā liela nozīme ir pazemības tikumam. „Mums nav jāvelk studentus pie sevis, bet gan jāvirza viņus uz patiesību, ko visi meklējam”, piebilda Svētais tēvs. Uzrunas noslēgumā viņš atgādināja, ka viss iepriekš teiktais liek docētājiem vienmēr raudzīties uz Kristu, kura vaigā atspīd Patiesība, kas mūs apgaismo un kas reizē ir ceļš. „Iesakņoti Viņā, jūs būsiet labi mūsu jauniešu vadītāji”, sacīja Benedikts XVI.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.