2011-08-19 17:04:47

Benedikta XVI vizītes Madridē otrā diena


Benedikta XVI vizītes Madridē otrās dienas galvenie pasākumi bija pieklājības vizīte pie Spānijas karaļa Huana Karlosa I, tikšanās ar jaunajām klostermāsām un universitāšu docētājiem, pusdienas kopā ar dažādu tautību jauniešiem, oficiālā tikšanās ar valsts premjerministru Hosē Luisu Rodrigesu Sapatero un piedalīšanās Krustaceļā.

19. augusta rītā no Madrides apustuliskās nunciatūras pāvests slēgtā automašīnā devās uz 14 km attālo Sarsuelas pili, kur viņu sagaidīja Spānijas karaļpāris. Pēc ģimenes locekļu stādīšanas priekšā notika Benedikta XVI un Huana Karlosa privātā saruna, pēc tam – dāvanu apmaiņa, karaļpāra iepazīstināšana ar klātesošajiem kardināliem un bīskapiem.

Viņa majestāte Huans Karloss ir dzimis 1938. gada 5. janvārī Romā, kur tolaik karaliskā ģimene atradās trimdā. Par Spānijas karali viņš pasludināts 1975. gada 22. novembrī. Precējies Atēnās ar Grieķijas princesi Sofiju. Ģimenē piedzimuši trīs bērni – divas meitas un dēls. Pēdējo reizi pāvests tikās ar Spānijas karali 2010. gada 7. novembrī Barselonā. 17. gadsimtā celtā nelielā Sarsuelas pils Madrides perifērijā, kur šodien notika pieklājības vizīte, ir Spānijas karalisko ģimeņu uzturēšanās vieta. Taču viņu oficiālā rezidence ir Madrides Karaliskā pils.

19. augusta priekšpusdienā Svētais tēvs ieradās Eleskorialas Svētā Laurencija klosterī, kur tikās ar jaunajām klostermāsām. Radikālā veidā izdzīvot Evaņģēliju nozīmē palikt „iesakņotiem un balstītiem Kristū, stipriem ticībā”. Konsekrētajā dzīvē tas nozīmē iet ar nedalītu sirdi līdz pašām mīlestības saknēm – sacīja Benedikts XVI. Uzrunājot dažādu reliģisko ordeņu 1600 māsas, viņš pasvītroja, ka uzticība saņemtajam aicinājumam ir veids kā glabāt Kunga vārdu.

„Dārgās māsas, katra harizma ir evaņģēlisks vārds, ko Svētais Gars atgādina savai Baznīcai”, sacīja pāvests. Konsekrētās dzīves pamatā ir Dieva vārda klausīšanās un sekošana Evaņģēlijam. Dzīve, ko iezīmē sekošana šķīstajam, nabadzīvajam un paklausīgajam Kristum, ir Dieva vārda dzīvā „ekseģēze”.

Benedikts XVI pieminēja dažus 26-to Pasaules Jauniešu dienu aizbildņus un norādīja uz draudzības ar Kristu būtisko nozīmi. Laikā, kad sabiedrība attālinās no Dieva un atmet kristīgās vērtības, tādējādi riskējot pazaudēt savu dziļāko identitāti, konsekrēto personu galvenais uzdevums ir liecināt par Kristu ar savas dzīves piemēru. Pāvests norādīja, ka Evaņģēlija radikāla izdzīvošana izpaužas vienotībā ar visu Baznīcu un misiju darbībā. „Dārgās māsas, tā ir svētuma liecība, uz ko Dievs jūs aicina. Viņš aicina sekot tuvumā un bez kaut kādiem nosacījumiem Jēzum Kristum, izdzīvojot konsekrāciju, dzīvojot komūnijā un veltot sevi misijai”, sacīja pāvests.

Svētais tēvs pauda prieku, ka varēja tikties ar dažādu reliģisko ordeņu loceklēm, kuras savu jaunību ir veltījušas Kungam, kā arī pateicās par viņu nesavtīgi doto „jā” vārdu. Pasvītroja, ka Baznīcai ir vajadzīga šo jauno sieviešu uzticība, kas sakņojas un balstās Kristū.

Svētā Laurencija bazilikā, kas ir viens no spožākajiem spāņu arhitektūras pieminekļiem, Benedikts XVI tikās ar jaunajiem universitāšu profesoriem. Tā iesākās ar īsu muzikālu priekšnesumu un vēstures profesora Aleksandra Rodrigesa de la Peņas apsveikuma vārdiem. Pāvests savā uzrunā pasvītroja, ka Pasaules Jauniešu dienu moto vārdi „iesakņoti un balstīti Kristū, stipri ticībā” norāda uz dzīvei svarīgiem un drošiem pamatiem. Šie vārdi arī jaunajiem profesoriem var būt par gaismu, lai labāk izprastu savu misiju. Universitātei jābūt par tādu vietu, kur tiek meklēta patiesība par personu. Jauniešiem nepieciešami autentiski skolotāji. Svētais tēvs atgādināja, ka jaunība ir īpaši labvēlīgs laiks patiesības meklēšanai.

No iespaidīgā vēsturiski reliģiskā Eleskoriala kompleksa Benedikts XVI devās atpakaļ uz 60 km attālo apustulisko nunciatūru. Tur kopā ar Madrides arhibīskapu un 12 jauniešiem viņš ieturēja pusdienu maltīti. Jauniešus pārstāvēja pa vienam puisim un vienai meitenei no katra kontinenta, un divi spāņu tautības locekļi. Pusdienas ilga aptuveni stundu.

Piektdienas pievakarē nunciatūras mītnē Benedikts XVI tikās ar Spānijas valdības vadītāju Hosē Luisu Rodrigesu Sapatero. Pie ieejas mītnē premjerministru sagaidīja Vatikāna Valsts sekretārs kard. Tarčisio Bertone un apustuliskais nuncijs Spānijā arhib. Renco Fratini. Pāvesta vizītes Madridē otrā diena noslēdzās ar Via Crucis gājienu.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.