2011-08-19 15:56:49

A Szentatya délben fiatal egyetemi tanárokkal találkozott a Szent Lőrinc bazilikában


Az El Escorial királyi kolostor területén található templomban a pápai program zenei bemutatóval, majd a madridi bíboros érsek rövid beszédével kezdődött. Ezt követően egy fiatal egyetemi tanár, aki középkori történelmet oktat a madridi Szent Pál Egyetemen, köszöntötte XVI. Benedeket.

A pápa beszéde elején üdvözölte azokat, akik ezekben a napokban részt vettek Avilában a katolikus egyetemek világkongresszusán, amely során ezeknek az intézményeknek az identitásáról és missziójáról folytattak eszmecserét. Utalt az Ifjúsági Világtalálkozó mottójában szereplő kifejezésekre, mint a „verjetek gyökeret”, „épüljetek rá”, „erősödjetek meg”, amelyek szilárd alapot adnak az élethez. Ezekben a fiatal egyetemi tanárok világosságot találhatnak ahhoz, hogy jobban megértsék saját küldetésüket. A mai széthullott társadalomban a fiataloknak nehéz ilyen viszonyítási pontokat találniuk.

Olykor azt gondolják, hogy egy egyetemi tanár missziója az, hogy kompetens és hatékony szakembereket képezzen, akik megfelelnek a piac szükségleteinek. Ma terjedőben van a nevelésről alkotott haszonelvű szemlélet, különösen az egyetemen kívüli területeken. Tudjuk, hogy amikor pusztán a haszon és a gyakorlati szempont válik alapvető kritériummá, drámai veszteségek merülhetnek fel kezdve az etikai korlátokat nélkülöző tudomány visszaéléseitől a politikai totalitarizmusig, amely könnyen bekövetkezhet, ha minden felsőbbrendű szempontot mellőzünk pusztán hatalmi megfontolásból. Ezzel ellentétben az egyetemről alkotott hiteles elképzelés pontosan az, amely megvéd bennünket ettől a leszűkített és az embertől idegen szemlélettől – mutatott rá XVI. Benedek.

Az egyetem mindig is arra kapott hivatást, hogy legyen otthona a személyre vonatkozó igazság keresésének. Nem véletlen, hogy az egyház előmozdította az egyetem intézményét, mert a keresztény hit Krisztusról, mint Logoszról beszél nekünk, aki által jött létre minden. Az emberről szól, aki Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Az egyetem egy olyan eszményképet testesít meg, amely nem veszítheti el gyökereit sem a racionális párbeszédtől elzárkózó ideológiák, sem a piac pusztán utilitarista logikájának behódoló szervilizmus miatt.

A pápa szerint az egyetemi tanárok küldetése ennek az eszményképnek a továbbadása, amelyet elődeiktől kaptak. Ezáltal egységben érezzük magunkat azokkal, akik elkötelezetten felmutatták a hitet az emberi értelem számára. Nemcsak oktatni, de megélni és megtestesíteni kell ezt a hitet. A fiataloknak ugyanis hiteles mesterekre van szükségük, akik nyitottak a teljes igazságra a tudás különböző területein, akik tudnak meghallgatni és meg tudják élni önmagukban a tudományterületek közötti párbeszédet. Elsősorban olyan személyekre van szükség, akik hisznek az ember azon képességében, hogy előre tud haladni az igazság felé vezető úton. Az ifjúság kiváltságos időszak az igazság keresésére és az igazsággal való találkozásra.

A Szentatya ezután felhívást intézett az igazság iránti vágy megőrzésére. A tanítás nem pusztán egy tartalom átadása, hanem a fiatalok képzése. Fel kell bennük kelteni az igazság iránti szomjúságát, amely lelkük mélyén húzódik. Ezért figyelembe kell venni, hogy a teljes igazság felé vezető út egész embert kíván, mert ez az intelligencia és a szeretet, az értelem és a hit útja. Nem jutunk előre egy dolognak a megismerésében, ha nem a szeretet vezet bennünket. Ugyanakkor nem szerethetünk valamit, amelyben nem látunk értelmet. Ha az igazság és a jó egyesül, akkor a tudás és a szeretet is egyesül. Ebből az egységből származik az élet és a gondolkodás összhangja, a példamutatás, amelyet minden jó nevelőtől elvárnak.

A Szentatya kiemelte továbbá, hogy az igazság mindig túlhaladja célkitűzéseinket. Kutathatjuk, és a közelébe kerülhetünk, de teljesen nem birtokolhatjuk, mert az igazság az, ami birtokol és motivál bennünket. Ezért az intellektuális és oktató munkában nélkülözhetetlen erény az alázat, amely megóv bennünket a hiúságtól, amely elzár az igazsághoz való hozzáféréstől. Nem magunkhoz kell vonzani a fiatalokat, hanem az igazság felé kell irányítani őket, amit mindannyian keresünk.

Ebben a feladatban segítséget ad az Úr az egyetemi tanároknak, aki azt kéri, hogy legyenek egyszerűek és hatékonyak, mint a só, mint a lámpás, amely hangtalanul ad világosságot – zárta a fiatal egyetemi tanároknak szóló beszédét XVI. Benedek.

Ezt követően közös imádságra került sor. Az ajándékok kicserélésekor a pápa egy Szent Lőrincet ábrázoló mozaikot adott a vértanúnak szentelt bazilika számára.

A találkozó után XVI. Benedek visszatért a madridi apostoli nunciatúrára, ahol együtt ebédelt 12 különböző nemzetiségű fiatallal: minden kontinensről egy fiúval és egy lánnyal, illetve két spanyol fiatallal.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.