2011-08-16 15:51:58

"Kunga eņģelis": pāvesta pārdomas par Marijas uzņemšanas Debesīs noslēpumu


Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs noslēpums bija Benedikta XVI apceres pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” galvenā tēma. Pāvests atzina, ka par dogmu šī ticības patiesība pasludināta tikai 1950. gadā, taču Dievmātes uzņemšana Debesīs ar miesu un dvēseli bija Baznīcas vispārējā pārliecība jau kopš seniem laikiem. 15. augusta pusdienlaikā Kastelgandolfo pils pagalmā Svētais tēvs tikās ar svētceļniekiem no daudzām valstīm.

Pāvests atgādināja, ka Austrumu baznīca 15. augustā svin “Dievmātes aizmigšanas” svētkus. Marijas Lielākajā bazilikā Romā atrodas kāda sena mozaīka. Tajā redzami apustuļi, kuri, saņēmuši eņģeļu vēsti par Jēzus Mātes dzīves gaitu noslēgumu, ir sapulcējušies apkārt vietai, kur bija aizmigusi Marija. Mozaīkas centrā atrodas Jēzus, kurš rokās tur mazu meitenīti. Tā ir Jaunava Marija, Viņa Māte, kuru Viņš aizved uz Debesīm.

Benedikts XVI skaidroja svētku liturģisko lasījumu nozīmi. Viņš runāja par Mariju, kura steigšus dodas kalnos uz pilsētu, lai satiktu Elizebeti, un jauno Jeruzalemi, kurā redzama saulē tērpta Sieviete un mēness zem viņas kājām, un viņai galvā vainags no divpadsmit zvaigznēm. Pāvests norādīja, ka abos gadījumos mūsu domas tiecas uz augšu. Svētajos Rakstos runa ir arī par cīņu starp labo un ļauno, kurā Jēzus, jaunais Ādams, un Marija, jaunā Ieva, uzvar. Šajā dramatiskajā cīņā tiek uzvarēta nāve – fiziskā un garīgā nāve. Marija kā pirmā turējā savās rokās Dieva Dēlu, un tagad kā pirmā stāv blakus Viņam debesu godībā.

“Šodien svinam lielu noslēpumu: cerības un prieka noslēpumu, – teica pāvests. – Marijā redzam mērķi, uz kuru tiecas visi ticīgie, kuri savā dzīvē ir sekojuši Jēzum tāpat kā viņa. Šie svētki norāda uz mūsu nākotni, jo arī mēs kopā ar Jēzu būsim mūžīgajā svētlaimē. Tie aicina mūs būt drosmīgiem un stipriem ticībā, ka augšāmceltā Kristus žēlastības spēks darbojas arī mūsos un veido mūs par jauniem cilvēkiem, kuri spēj nest labestību un gaismu ļaunuma tumsā.”

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.