2011-08-15 14:30:05

"Kunga eņģelis": pāvests aicina stiprināt ticību


Kristus vienaldzība pret kanāniešu sievieti ir nevis atteikums palīdzēt, bet gan vēlme uzmodināt viņā vēl lielākas ilgas. 14. augusta pusdienlaikā Kastelgandolfo pils pagalmā bija ieradušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” Benedikts XVI skaidroja parastā liturģiskā laika 20. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu. Norādot uz Jēzus sarunu ar pagānu sievieti, kura lūdza žēlastību atbrīvot savu meitu no ļaunā gara, pāvests pasvītroja viņas neatlaidību pat šķietama atteikuma priekšā. Redzot sievietes pazemīgo ticību, Kristus sacīja viņai: “Lai notiek tā, kā tu gribi.” Benedikts XVI uzsvēra, ka arī mēs esam aicināti sasniegt ticības briedumu, būt atvērtiem un gataviem pieņemt Dieva žēlastību.

“Dārgie draugi, arī mēs esam aicināti pieaugt ticībā, paļauties un dažreiz pat skaļi saukt, lai Jēzus dāvā mums ticību, palīdz atrast patieso ceļu! Šo ceļu Kristus iesaka saviem mācekļiem, kanāniešu sievietei, visu laikmetu cilvēkiem, arī katram no mums. Ticība palīdz atklāt Jēzus identitāti, pieņemt Dieva Vārdu un stiprināt savstarpējās attiecības, – turpināja pāvests. – Jo dziļāka kļūst mūsu ticība, jo vairāk cenšamies atrast ceļu, kas ved pie Dieva. Viņš nav kaut kāda būtne bez sejas un vārda, bet gan dzīva Persona, kas vēlas veidot ar mums mīlestības pilnas attiecības. Tāpēc katru dienu mums ir jācenšas labāk iepazīt Jēzu un pieņemt Viņu euharistiskajā maizē. Esam aicināti pāriet no cilvēka, kas domā tikai par sevi, uz tādu cilvēku, kas ir atvērts Dieva žēlastības gaismai, uz garīgu cilvēku, kas ļauj vadīt sevi Dieva Vārdam un atver savu sirdi Viņa mīlestībai.”

Benedikts XVI aicināja svētceļniekus stiprināt ticību Jēzum caur Dieva Vārda klausīšanos, sakramentiem, lūgšanu un žēlsirdības darbiem. Šo aicinājumu pāvests atkārtoja, uzrunājot jauniešus, kuri šajās dienās dodas uz Madridi. Svētais tēvs mudināja ticīgos lūgties par viņa vizītes Spānijā labu iznākumu. Kastelgandolfo bija ieradusies jauniešu grupa no Kubas. Viņus pavada Havanas arhibīskaps kardināls Džeims Ortega. Tā ir pirmā grupa, kurai pēc ilgiem gadiem Kubas komunistiskā valdība ir devusi atļauju veikt svētceļojumu uz Svēto Zemi. Pēc Romas apmeklējuma tā dosies uz Spāniju, lai piedalītos Pasaules Jauniešu dienās. Uzrunājot poļu svētceļniekus, pāvests atgādināja, ka 14. augustā tika atzīmēta svētā Maksimiliāna Kolbes mocekļa nāves 70. gadskārta. Viņa varonīgā mīlestība ir Dieva uzvaras spoža zīme.

Savukārt 15. augustā, uzrunājot Kastelgandolfo sapulcējušos svētceļniekus, Benedikts XVI norādīja uz cerību un prieku, kas atklājas Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs noslēpumā. Pāvests uzsvēra, ka šie svētki runā par mūsu nākotni, jo arī mēs kopā ar Jēzu būsim mūžīgajā svētlaimē. Svētais tēvs aicināja ticīgos nest labestības gaismu ļaunuma radītajā tumsā.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.