2011-08-15 16:23:45

„Mária arra szólít bennünket, hogy „siessünk” Isten ügyeiben” – a pápa homíliája Nagyboldogasszony ünnepén


Augusztus 15-én, hétfőn reggel 8 órakor XVI. Benedek szokásához híven a Castel Gandolfo-i Villanovai Szent Tamás pápai plébániatemplomban mutatta be Nagyboldogasszony ünnepének szentmiséjét. Szentbeszédében gondolatait a liturgikus olvasmányokhoz fűzte. Az Ószövetségben a frigyládában őrizték a mózesi két kőtáblát, amelyekre a Tízparancsolatot vésték. A frigyláda jelképezte Isten jelenlétét népe körében. Az Újszövetség azonban azt tanítja, hogy a szövetség egy élő és konkrét személy, Szűz Mária. Isten nem egy bútordarabban lakik, hanem egy személyben, egy szívben – fejtette ki homíliájában a Szentatya.

Mária az, aki méhében hordozta Isten emberré vált örökös Fiát, Jézust, Urunkat és Üdvözítőnket. Mária a szövetség frigyládája, mert befogadta magába Jézust, Isten élő Szavát, Isten akaratának, igazságának teljességét. Befogadta magába Jézust, aki az új és örök szövetség, amely testének és vérének áldozatában csúcsosodik ki: ezt a testet és vért fogadta be Mária, akinek rendkívüli dicsőség jutott osztályrészül. Arra szólít fel bennünket, hogy mi is mindnyájan részesedjünk ebből a dicsőségből, váljunk frigyládává, amelyben jelen van Isten Szava.

A pápa ezután azt az evangéliumi részt elemezte, amelyben Mária Erzsébethez látogat (Lk 1,39). „Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett”. XVI. Benedek a „sietett” szó jelentőségét hangsúlyozta. A világon csak Isten dolgai érdemlik meg, hogy siessünk. Isten Anyja nem tartja meg magának az isteni jelenlétet, hanem felkínálja másoknak is az isteni kegyelmet. Mi is tárgyai vagyunk annak a hatalmas szeretetnek, amelyet Isten Mária részére fenntartott. Isten Anyja a remény, az örömteli jövő felé vezet el bennünket: fogadjuk be Fiát hittel, soha ne veszítsük el a vele való barátságot, hagyjuk, hogy vezessen és megvilágítson szava, kövessük őt minden nap, azokban a percekben is, amikor úgy érezzük, hogy nehezen viseljük keresztjeinket.

Mária, a frigyláda, aki a mennyek kegyhelyén lakik, ragyogó világossággal megmutatja, hogy valódi otthonunk, az Istennel való szeretetközösség, öröm és béke felé haladunk – mondta XVI. Benedek pápa homíliájában Nagyboldogasszony ünnepén.

Mária mennybevételének ünnepén délelőtt a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián egyben felavatták a közelmúltban végzett restaurációs munkákat, amelyek során a templom külsejét és ősi vasharangját újították fel. A pápa a szentmise után megcsodálta a plébániatemplom új oldalajtóját, valamint megállt az emléktábla előtt, amelyet a Castel Gandolfo-i városháza oldalán helyeztek el. A táblán a pápa július 7-én, érkezésekor mondott szavai olvashatók: „Itt mindent megtalálok: van itt hegy, tó és látom a tengert is… valamint jó embereket”.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.