2011-08-13 15:07:57

Klēra kongregācija izdevusi dokumentu par pastorālo darbu sanktuārijos


Svētnīcas ir priviliģētas vietas, kurās cilvēks piedzīvoto Dieva mīlestību un Viņa pestījošo klātbūtni. Klēra kongregācija izdevusi vēstuli par kulta vietu lomu jaunās evaņģelizācijas darbā. To parakstījuši Vatikāna dikastērijas prefekts kardināls Mauro Pjačenca un tās sekretārs arhibīskaps Čelso Morga Iruzubieta. Vēstules autori atgādina, ka sanktuāriji var mazināt sekularizācijas ietekmi un veicināt tautas dievbījību, nenomācot Dieva Vārdu, kas ir lūgšanas avots. Klēra kongregācijas vadītāji norāda arī uz nepieciešamību rūpēties, lai šādās vietās ticīgie varētu saņemt Izlīgšanas sakramentu. Viņi aicina rektorus pievērst uzmanību ne tikai pastorālajai, bet arī prakstiskajai pusei, piemēram, sagādāt atbilstošus konfesionālus un izvēlēties labus bikstēvus.

Vatikāna dikastērijas izdotajā vēstulē izcelta Euharistija, kas ir Baznīcas dzīves avots un darbības virsotne. Svarīgi, lai tā tiktu svinēta saskaņā ar ekleziālajām normām, nepakļaujoties kārdinājumiem ieviest jauninājumus, kas dezorientē ticīgos, kuri piedalās Svētajā Misē. “Mēs gribējām pievērst lielāku uzmanību sanktuārijiem, kurus pāvests Pāvils VI nosauca par «gara klīnikām». Sekularizācijas laikmetā tām ir īpaša nozīme, jo tajās nonāk cilvēki, kuri reti vai vispār neapmeklē baznīcas, bet šeit ierodas kā tūristi, lai apbrīnotu mākslas un arhitektūras bagātības. Mūsu uzdevums ir palīdzēt šādiem cilvēkiem satikties ar Dievu. Ne mazāk svarīga nozīme jaunās evaņģelizācijas darbā ir veicināt tautas dievbījību, – intervijā Vatikāna Radio teica Klēra kongregācijas prefekts kardināls Mauro Pjačenca.

S. Krivteža / VR

All the contents on this site are copyrighted ©.