2011-08-11 19:35:11

Itālija: svētā Eģīdija kopiena palīdz bēgļiem Lampedūzā


Jau otro vasaru pēc kārtas Lampedūzas bēgļu nometnē srādā vairāki desmiti jauniešu no svētā Ēģīdija kopienas. Viņi šai Itālijas dienvidu attālajā punktā ir ieradušies no Romas, lai mācītu bēgļiem itāliešu valodu, palīdzētu gūt pirmās iemaņas eiropeiskajā kultūrā un sadzīvē. Bēgļiem, kas ir riskējuši doties jūrā, saskārušies ar cilvēku ekspluatāciju, izglābušies no avarējošiem kuģiem un laivām, uzturēšanās Lampedūzā ir ceļojuma sākums Itālijā un Eiropā – pasaules vietās, kas viņiem ir saistījušās ar cerību.

Šodien, kad daudzviet kontinentā valda pretimigrācijas noskaņojums, ko vēl vairāk pastiprina pašreizējie grautiņi Londonā, svētā Eģīdija kopiena, šķiet, iet pret straumi, cenzdamās palīdzēt ieceļotājiem, jo viņiem savu zemi ir nācies atstāt kara un necilvēcīgu dzīves apstākļu dēļ.

Šais dienās kopienas locekļi kopā ar bēgļiem rīko lūgšanu vigīlijas par tiem, kam nav izdevies sasniegt krastu.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.