2011-08-08 15:24:19

Benedikts XVI pieprasa izbeigt vardarbību Sīrijā un Lībijā


Benedikts XVI pauž nemieru par dramatisko situāciju Tuvo Austrumu reģionā, pieprasot panākt mieru Sīrijā un Lībijā. Svētdien Kastelgandolfo pāvests tikās ar svētceļniekiem. „Ar dziļu nemieru sekoju situācijai Sīrijā, kur spēkā pieņemas vardarbība, kas izdzēsusi daudzu cilvēku dzīvības un radījusi milzīgas ciešanas, - teica pāvests. - Aicinu visus ticīgos lūgties, lai centieni pēc miera un izlīgšanas kļūtu stiprāki pār nesaskaņām un strīdiem. Aicinu Sīrijas valdību un sabiedrību darīt visu iespējamo, lai tiktu nodrošināta mierīga līdzāspastāvēšana un uzklausīti pilsoņu lūgumi, respektējot katras personas cieņu. Domājot par Lībijas tautu, aicinu starptautiskās organizācijas, politiskās un militārās varas līderus caur sarunām un konstruktīvu dialogu panākt mieru šajā valstī.”

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” Benedikts XVI mudināja ticīgos dzīvot pilnīgā paļāvībā uz Dievu. Pārdomu galvenā tēma bija svētdienai paredzētie Svēto Rakstu lasījumi, kas vēstī par pravieša Elija tikšanos ar Dievu uz Horeba kalna un apustuļa Pētera mazticību, kas neļāva viņam iet pa jūras virsmu. Pāvests norādīja uz bagāto simboliku, kādu Baznīcas tēvi izmanto, interpretējot šo Evaņģēlija fragmentu.

„Jūra nozīmē ikdienas dzīvi un redzamās pasaules mainīgumu, teica pāvests. - Vētra ir ciešanu un grūtību simbols. Savukārt laiva ir uz Kristus celtās un apustuļu vadītās Baznīcas zīme. Jēzus māca savus mācekļus drosmīgi un pacietīgi panest dzīves grūtības, pilnībā paļaujoties uz Dievu, kas uz Horeba kalna atklājās «maiga vēja šalkoņā.»”

Pāvests skaidroja, ka Pēteris gāja pa jūras virsmu, pateicoties Dieva žēlastībai. Kad apustulis sāka šaubīties un savu uzmanību novērsa no Jēzus, viņam draudēja noslīkšana. Šajā dramatiskajā brīdī nevis Dievs bija tālu, bet gan pats Pēteris attālinājās no Viņa, jo tam pietrūka paļāvības. “Gan pravieša Elija gūtā Dieva pieredze, gan Pētera ticības pārbaudījums ļauj labāk saprast, ka pirms nekā mēs sākam meklēt Kristu, Viņš pirmais nāk mums pretī, lai paņemtu mūs aiz rokas un vestu uz drošu vietu. Jēzus gaida no mums paļāvību. Cīnoties ar dažādu problēmu un grūtību viļņiem, lūgsim Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai mēs spētu saklausīt savā sirdī Jēzus vārdus: «Esiet droši! Tas esmu Es. Nebīstieties!», un stiprināt ticību Viņam.”

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Pāvests atgādināja, ka pēc dažām dienām Madridē sāksies Pasaules Jauniešu dienas, uzticot Jaunavai Marijai šīs tikšanās augļus. Svētais tēvs apsveica arī poļu svētceļniekus, īpaši tos, kuri šajās dienās iet uz Jasnoguras sanktuāriju. Atgādinām, ka šogad tiek atzīmēta svētceļojuma Varšava – Čenstohova 300. gadskārta. “Lai kopā ar Mariju veiktais ticības ceļš stiprina evaņģēlisko garu jūsu un visas sabiedrības dzīvē. Jūsu lūgšanām uzticu arī savu Romas bīskapa kalpojumu,” teica pāvests.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.