2011-08-05 15:43:25

Vispārējie un misiju nodomi lūgšanām augusta mēnesī


Augusta mēneša vispārējais lūgšanu nodoms aicina mūs lūgties par jauniešiem: “Lai Madridē svinētās Pasaules Jauniešu dienas iedrošina visas pasaules jauniešus iesakņoties Kristū un balstīt savu dzīvi Viņā!” Benedikts XVI norāda uz augustā paredzēto ekleziālo notikumu – tikšanos Madridē. Pasaules Jauniešu dienas tiek rīkotas jau 25. reizi. Tās iedibināja svētīgais Jānis Pāvils II. Pāvests, runājot par sava priekšgājēja ideju, pasvītroja, ka „tā bija pravietiska iniciatīva, kas šodien nes bagātīgus garīgos augļus, ļaujot jaunajām paaudzēm satikties, klausīties Dieva Vārdu, atklāt Baznīcas skaistumu un padziļināt ticības pieredzi. Jauniešu dienas palīdzējušas daudziem cilvēkiem veltīt savu dzīvi Kristum.” Benedikts XVI atgādina, ka Jēzus vēlas satikties ar katru cilvēku un uzsākt ar viņu dialogu. Kristietība nav tikai morālo normu kopsavilkums, bet gan dzīvais Jēzus Kristus, kurš mūs mīl.

Savukārt misionārais lūgšanu nodoms augustā aicina aizdomāties par jauno evaņģelizāciju: “Lai Rietumu kristieši, atvērti Svētā Gara iedvesmām, no jauna atklāj savas ticības svaigumu un entuziasmu!” Ir svarīgi lūgties par tautām, kas senatnē bija pieņēmušas Evaņģēliju, bet laika gaitā ir zaudējušas savas ticības apziņu. Pāvests aicina lūgties, lai tās atvērtos Svētā Gara iedvesmām. Pietiek ar to, ka tikai viena kristiešu paaudze tiek pakļauta ideoloģijas iespaidam, lai gadsimtiem krātais mantojums tiktu iedragāts! Pēdējā laikā bieži tiek runāts par Eiropas jaunās evaņģelizācijas nepieciešamību. Apustuļu Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā, svinot Vesperu liturģiju, pāvests sacīja: „Sava pontifikāta laikā Jānis Pāvils II veica daudzus apustuliskos ceļojumus, aicinot visus labas gribas cilvēkus iesaistīties jaunās evaņģēlizācijas darbā. „Jauns” nozīmē atjaunota degsme un atvērtība Svētā Gara žēlastībai. Jaunā evaņģelizācija ir nepieciešama valstīm ar senām kristīgajām saknēm. Mans priekšgājējs ir devis spēcīgu impulsu Baznīcas misijai” – sacīja Benedikts XVI.

Citējot Jāņa Pāvila II encikliku „Redemptoris missio”, pāvests atzīst, ka daudzos pasaules reģionos veselas kristītu cilvēku grupas ir zaudējušas dzīvas ticības jēgu. Izpratni par kristīgās ticības nozīmi zaudējušas arī daudzas Eiropas tautas. Sekularizācija rada ticības krīzi un mazina piederības Baznīcai apziņu. Tieši tāpēc ir nepieciešama jaunā evaņģelizācija. Šim mērķim Benedikts XVI izveidoja Pontifikālo jaunās evaņģelizācijas padomi. Tās darbības galvenais mērķis veicināt evaņģelizāciju tajās zemēs, kuras pirmās bija saņēmušas Kristus vēsti, taču sekularizācijas ietekmē zaudējušas Dieva apziņu. Tāpēc ir nepieciešams no jauna sludināt tām Kristus Evaņģēlija patiesību” – teica Svētais tēvs.

S. Krivteža / VR


All the contents on this site are copyrighted ©.