2011-08-03 16:35:45

Vispārējā audience: pāvests aicina ticīgos vasaras brīvlaikā biežāk lasīt Bībeli


Pēc mēneša ilga pārtraukuma Benedikts XVI ir atsācis savu publisko darbību. 3. augusta priekšpusdienā Kastelgandolfo pāvests vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Pilsētas Brīvības laukumā sapulcējušies cilvēki sagaidīja viņu ar skaļiem aplausiem un saucieniem. Pāvests turpināja pirms pāris mēnešiem iesākto katehēzes ciklu par lūgšanu. Vasaras brīvlaiku izmantojam, lai ne tikai atpūstos, bet arī izlasītu kādu labu grāmatu, kurai ikdienas steigā neatliek laika. Benedikts XVI uzsvēra, ka ikvienam no mums ir vajadzīgs laiks, lai apstātos, pārdomātu un lūgtos. Tas nozīmē, ka mēs neesam radīti tikai darbam. Mūsu sirds meklē kaut ko lielu un skaistu, meklē Dievu.

Benedikts XVI skaidroja, ka daži cilvēki savu brīvo laiku velta Bībeles lasīšanai. Baznīcas liturģijā mēs dzirdam Vecās un Jaunās Derības fragmentus. Patiesībā daudzi kristieši nelasa Bībeli, aizbildinoties ar laika trūkumu. Šajā jomā viņu zināšanas ir virspusējas. Turpinot uzrunu, pāvests teica: «Bībele – kā to izsaka pats nosaukums – ir daudzu grāmatu apkopojums, maza "bibliotēka", kas radusies laika gaitā. Dažas ir ļoti īsas, piemēram, Tobija grāmata, kas stāsta par ģimenes un laulības nozīmi. Vai arī Esteres grāmata, kurā lasām par kādu ebreju sievieti, kura ar ticību un neatlaidīgu lūgšanu, izglāba savu tautu no iznīcības. Vēl īsaka ir Rutas grāmata par kādu svešinieci, kura iepazina patieso un vienīgo Dievu. Šīs mazās grāmatas var izlasīt vienas stundas laikā. Vairāk laika prasīs tādi izcili meistardarbi kā Ījaba grāmata, kurā iztirzāta nevainīga cilvēka ciešanu problēma, vai arī Mācību teicēja grāmata, kas liek aizdomāties par cilvēka dzīves un pasaules eksistences jēgu, un, protams, Dziesmu dziesma – mīlestības brīnišķīgā himna.»

Benedikts XVI atzina, ka mēs labāk pazīstam Jauno Derību: Mateja, Marka, Lūkasa un Jāņa uzrakstītos Evaņģēlijus, Apustuļu darbu grāmatu, kā arī Pāvila, Jēkaba, Pētera vēstules un Jāņa Atklāsmes grāmatu. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja izmantot vasaras brīvlaiku un no darba brīvos brīžus Bībeles lasīšanai, kas ir dvēseles garīgā barība un spēka avots.

Pāvests apsveica svētceļniekus franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodā. Kastelgandolfo bija ieradusies arī liela grupa no Polijas. Benedikts XVI apsveica Svētās Elizabetes kongregācijas māsas, kuras šajās dienās Romā piedalās garīgās atjaunotnes seminārā. “Lai Bībele kļūst par mūsu garīgo barību un iedvesmu sarunai ar Dievu,” vēlēja Svētais tēvs. Tikšanās noslēdzās ar kopīgu skaitītu lūgšanu “Tēvs mūsu”.

S. Krivteža / VR

All the contents on this site are copyrighted ©.