2011-08-01 15:43:22

"Kunga eņģelis": Euharistija ir Dieva mīlestības avots


Kristus nedod mums gatavu atbildi bada problēmas atrisināšanai, bet aicina visus labas gribas cilvēkus palīdzēt cietošajiem. Svētdien Kastelgandolfo Benedikts XVI tikās ar svētceļniekiem no daudzām valstīm. Sveicot poļu ticīgos, pāvests teica: „Svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā lasām par brīnumaino maizes pavairošanu. Ar piecām maizēm un divām zivīm Jēzus pabaroja lielu ļaužu pūli.” Benedikts XVI skaidroja, ka Kristus nedod mums konkrētus norādījumus kā atrisināt bada problēmu mūsdienu pasaulē, bet gan atgādina, ka nedrīkstam būt vienaldzīgi pret trūkumcietējiem, un mudina, lai mēs viņiem dotu ēst.

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” pāvests skaidroja, ka maizes pavairošanas brīnums sākas ar brālīgu žestu – cilvēka gatavību dalīties maizē ar citiem. Šādā veidā Jēzus norāda uz savu mācekļu misiju: stiprināt tautas ar Vārda un sakramentu dzīvinošo barību. „Šodien domāju par tiem mūsu brāļiem un māsām Āfrikas austrumu reģiona valstīs, kas cieš bada traģiskās sekas, teica pāvests. Šo postu vēl vairāk padziļina bruņotais konflikts un stabilu institūciju trūkums. Kristus mudina mūs apzināties, ka bez materiālajām lietām cilvēks izjūt arī cita veida badu, ilgas pēc kaut lielāka. Jēzus maize – Euharistija ir Dieva mīlestības avots.”

Benedikts XVI uzsvēra, ka Dieva līdzjūtības un mīlestības apliecinājums ir Euharistija. No šī sakramentālā noslēpuma sākas tuvākmīlestības kalpojums. Pāvests atgādināja, ka svētdien Kastelgandolfo tika svinēti tā sauktie „persiku svētki”. Saskaņā ar tradīciju katru gadu pāvestam tiek dāvāts grozs ar saldiem un sulīgiem augļiem.

Sestdienas vakarā Kastelgandolfo Svētais tēvs noklausījās Bavārijas mākslinieku sniegto koncertu. Traunšteinas pilsētas rīkotais koncerts notika pāvesta priesterības 60 gadu jubilejas ietvaros. Šajā pilsētā nākamais pāvests un viņa brālis Georgs svinēja savu Pirmo svēto Misi. Pēc koncerta Benedikts XVI saņēma Traunšteinas goda gredzenu, kas ir draudzības un cieņas apliecinājums. Atgādinām, ka no 1969. gada šādu gredzenu jau ir saņēmuši septiņi cilvēki.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.