2011-08-01 14:15:43

80 éves a Vatikáni Rádió – a belorusz program bemutatása


RealAudioMP3 A fehérorosz nyelvű műsor több mint 60 éve működik. 1949-ben beloruszok egy csoportja (P. Piotr Tatarinovich, P. Leu Haroshka, P. Cheslau Sipovich, akiből később püspök lett, és Rydleuski mérnök) kezdeményezte, hogy a Vatikáni Rádióban legyen ezen a nyelven is adássugárzás. XII. Piusz pápa magánkihallgatáson fogadta őket, amely során ezzel a kéréssel fordultak hozzá. A Szentatya beleegyezett és 1950. január 6-án a belorusz program megkezdte a rendszeres műsorsugárzást. Fontos kiemelni, hogy a Vatikáni Rádió volt az első, amely Fehéroroszországon kívül belorusz nyelven közvetített programokat. A szekció első igazgatója P. Piotr Tatarinovich lett.

A műsor tartalmáról szólva, el kell mondani, hogy 1989-ig az adásoknak P. Tatarinovich, majd utódai, P. Leu Haroshka és Robert Tamushanski vezetése alatt rendkívül fontos szerepe volt. Az egyház akkori helyzetét és különösen a papok hiányát tekintve, sok ember számára ezek a műsorok voltak az egyetlen alkalom a vallási ismeretek bővítésére és az egyetemes egyházzal való kapcsolat fenntartására. A belorusz program híreket közölt az egyház életéről a világban és a Szentatya tevékenységéről. A műsor nagy részét vallási és nevelési témáknak szentelték: a hit alapjai oktatásának, vallási és erkölcsi problémákról szóló elmélkedéseknek. Imákat és liturgikus szövegeket is közvetítettek. A fehérorosz szekció kiemelkedő felelőssége volt a pápai dokumentumok és a Szentatya beszédeinek lefordítása. Ugyanakkor kulturális témájú adásokat is készítettek, kiemelve a belorusz kultúra keresztény gyökereit.

1989-ig a szerkesztőségnek nem volt különösebb kapcsolata Fehéroroszországgal. A műsorokat a szovjet titkosszolgálat, a KGB technikai eszközökkel is zavarta. Csak a peresztrojka elérkezésével, 1989 után kezdhették meg minszki, hrodnai, vicebski újságírók tudósításainak közvetítését, amelyek hírt adtak a belorusz vallási és közélet eseményeiről.

A fehérorosz egyházi struktúrák visszaállításának időszakában a Vatikáni Rádió fontos szerepet játszott. Azóta „híd” szerepet tölt be a Szentszék és a helyi egyház között. Egyike a teljes és átfogó információs forrásoknak a Szentatya tevékenységéről belorusz nyelven. A katolikus és a vallási műsorok szinte teljesen hiányoznak az ország rádiós adásaiból. Ezért a Vatikáni Rádió műsorai fontos képző szerepet töltenek be erkölcsi, etikai és vallási szempontból. Belorusszia számos különböző felekezetből álló ország, ezért a fehérorosz program igyekszik objektíven bemutatni a társadalmi és vallási életet, előmozdítani az egyetértést és a kölcsönös tiszteletet az összes vallási felekezet képviselői között az ökumenizmus szellemében.

A belorusz programban alapvető feladatuknak tekintik, hogy éleslátóan mutassák be a katolikus egyházban és a belorusz társadalomban végbe menő folyamatokat, valamint, hogy az egyház tanítása szellemében válaszoljanak ezekre a helyi egyházzal szorosan együttműködve és újjászületéséhez hozzájárulva.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.