2011-07-01 17:51:18

Kraków: 90-lecie zawierzenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu


Sympozjum naukowe i Eucharystia pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa są głównymi wydarzeniami 90. rocznicy konsekracji Bazyliki NSPJ w Krakowie i zawierzenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystości rozpoczęło sympozjum w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” na temat kultu Serca Bożego. Mówi jego

„Konsekracja świątyni, obecnej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa, miała miejsce 29 maja 1921 r., a 3 czerwca w uroczystość Serca Jezusowego odbyła się procesja z kościoła na rynek krakowski – powiedział Radiu Watykańskiemu organizator o. Władysław Kubik SJ. – Tam został wypowiedziany akt oddania, albo jak niektórzy mówią akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa, który wypowiedział ówczesny prymas kard. Edmund Dalbor”.

Goście obecnych obchodów to kard. Józef Glemp, prymas senior, nasz krakowski kard. Stanisław Dziwisz i przedstawiciele episkopatu. Podczas sesji tematem wiodącym jest symbolika przebitego boku Chrystusa w nauczaniu Ojców Kościoła. To jest temat bardzo teologiczny, ale chcemy też przedstawić naszego młodego błogosławionego Bernarda Franciszka de Hoyosa.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest tylko sprawą Polski, ale całego Kościoła powszechnego. Święci Maria Małgorzata Alacoque czy Klaudiusz La Colombière nie byli przecież Polakami. Ożywienie tego kultu w Polsce może przyczynić się do zgody narodowej. Może Polacy zaczną patrzeć z większą bezinteresowną miłością na każdego człowieka, bez względu na majętność, pochodzenie i przynależność do jakiejś partii” – powiedział krakowski jezuita.

Bazylika została zbudowana z ofiar całego narodu, Polaków z kraju jak i za granicą, jako wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości po latach rozbiorów.

lw/rv, deon.plAll the contents on this site are copyrighted ©.