2011-06-20 16:51:57

Ekumenski razgovori između katolika i pentekostalaca


Vjera u Duha Svetoga i njegove darove omogućuje napredak u uzajamnome shvaćanju između katolika i pentekostalaca – potvrđeno je u izvješću sa zasjedanja predstavnika dviju vjeroispovijesti. Susretom, koji se održavao u Rimu od 10. do 16. lipnja, započelo je šesto razdoblje razgovora, koji će se sljedećih godina nastaviti na temu „Karizme u Crkvi: njihovo duhovno značenje, raspoznavanje i pastoralni odrazi“.
Pentekostalne crkve, zvane klasične, evangeličke su skupine čiji je cilj naviještanje evanđelja Isusa Krista u svim narodima, čineći čudesa, ozdravljenja i očitovanja darova Duha Svetoga, poput dara jezika. Unatoč raznolikosti pentekostalnih zajednica, cjelokupno se najviše šire u svijetu, imaju oko 600 milijuna članova, više od 80% protestanata pripada klasičnim pentekostalnim crkvama.
Za razliku od novih penetekostalnih stvarnosti, klasične su se zajednice počele zanimati za odnos Katoličke crkve sa Svetim Duhom. Dijalog između pentekostalaca i katolika službeno je uspostavljen nakon II. vatikanskog sabora, 1972. godine. Dijalog ne teži strukturalnom uspostavljanju jedinstva. Cilj je dijaloga promicati uzajamno poštivanje i razumijevanje u stvarima vjere i života – istaknuto je u priopćenju Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana.
Iskrena i slobodna razmjena mišljenja o stajalištima i običajima vlastitih tradicija obilježavala je i nadahnjivala razgovore, također i zajednička molitva. Na čelu katoličkog pregovaračkog izaslanstva bio je biskup Michael Burbidge, on je izjavio da su „zajednički rad i prošlotjedni razgovori potaknuli katolike i pentekostalce na dublje razumijevanje i uvažavanje zajedničkih stajališta o darovima Duha Svetoga. Što više u sljedećim godinama uznapredujemo u dijalogu, to ćemo odgovornije raspravljati o izazovima koji su pred nama, tražeći i moleći jedinstvo kao braća i sestre u Kristu – ustvrdio je biskup.
Na čelu pentekostalnoga izaslanstva bio je prečasni Cecil Robeck, profesor crkvene povijesti i ekumenizma na teološkom fakultetu u Pasadeni, Sjedinjenim Američkim Državama. On smatra da je ekumenski pokret prebrodio razdoblje straha i nepovjerenja te da je zakoračio u razdoblje poštivanja i otvaranja između mnogih pentekostalnih skupina. Ovo bi razdoblje, usredotočeno na darove Duha Svetoga, moralo polučiti napredak u određivanju zajedničkog područja u životu i služenju. Sudionici su ekumenskog skupa zajedno sudjelovali na misi svetkovine Duhova koju je predvodio Sveti Otac u bazilici svetoga Petra. Sveti je Otac na općoj audijenciji 15. lipnja pozdravio članove Mješovitog katoličko-pentekostalnog odbora za dijalog i zajamčio svoju molitvu za napredak uzajamnih odnosa.
All the contents on this site are copyrighted ©.