2011-06-14 17:33:14

Professor Schiltz beskriver den Heliga Stolens delegation vid FN


(14.06.11) Professor Elizabeth Schiltz från det katolska universitetet The University of Saint Thomas i USA beskriver hur det var att tillbringa några dagar med den Heliga Stolens delegation vid FN i New York. Hon var en officiell rådgivare till den Heliga Stolen under FN:s senaste möte om hiv och aids. ”Trots min officiella titel”, skriver hon på hemsidan ”Mirror of Justice” som är tillägnad katolsk rättsutveckling, ”observerade jag mer än jag gav rådgivning”. ”En sak som jag observerade var Ärkebiskop Francis Chullikatt och hans medarbetares stora mod. Han är den Heliga Stolens ständiga observatör vid FN.

”Den ständiga kritiken mot den katolska Kyrkans ståndpunkt rörande användningen av kondomer, skymmer ofta det faktum att Kyrkan vårdar över 25% av världens hiv och aids smittade” understryker den amerikanska rättsprofessorn. ”När man jämför bredden och omfattningen av Kyrkans arbete med människor som lever med hiv och aids med de mera snävt fokuserade, intensivt politiska uttalanden från konferensens övriga deltagare, är den praktiska visdomsskillnaden tydlig.”

”Men trots detta hånar man ofta ärkebiskop Chullikatts uttalanden i detta så kallade civiliserade debattforum” skriver Professor Elizabeth Schiltz. Hon beskriver några av de frågor som den Heliga Stolens delegation strider med i FN. De tidigaste utkasten till den politiska förklaringen om hiv och aids under FN-konferensen talade till exempel konsekvent om "bevisinformerade" lösningar på hiv och aids-krisen. Den Heliga Stolens delegation ville ändra detta till "bevisbaserade".

Skillnaden finns i UN-AIDS "Terminologiska riktlinjer" från januari 2011. Där står det att FN föredrar termen "bevisinformerad" framför "bevisbaserad" på grund av att flera faktorer påverkar ett beslut, varav endast en av dem kan vara vetenskapliga bevis. Professor Elizabeth Schiltz skriver att vad som står på spel i en sådan debatt är att vetenskapliga bevis pekar idag på att förändringar såsom avhållsamhet och äktenskapstrohet är långt mer effektiva i kampen mot hiv och aids än politiskt populära förebyggande program som betonar användningen av kondomer.


All the contents on this site are copyrighted ©.